กว่าจะมาถึงวันนี้ของเจ้าหญิง Bossanova เมืองไทย “ลุลา – กันยารัตน์”

หากคุณคิดว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นเรื่องที่ได้มาอย่างง่ายดาย บทสัมภาษณ์นี้น่าจะทำให้คุณมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น