Business

Cartier Women’s Initiative ‘FORCES FOR GOOD’ ภารกิจสร้างสังคมที่เท่าเทียมเพื่อโลกที่น่าอยู่กว่าเดิมของ Cartier

By: Lady P. June 20, 2024

ตลอดเวลา 17 ปี ที่ผ่านมา แบรนด์ Cartier พยายามผลักดันผู้ประกอบการเพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยที่การผลักดันผู้ประกอบการเพื่อสังคมจากประเทศไทยสู่เวทีโลกก็เป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันไป ผ่าน Cartier Women’s Initiative (CWI)โครงการเชิดชูผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายเพื่อการอสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม 

และในปี 2024 โครงการ Cartier Women’s Initiative จัดขึ้นภายใต้ธีม “Forces For Good” เพื่อตอกย้ำถึงเป้าหมายที่ว่า โดยการทำขยายขอบเขตให้ผู้คนหลากหลายได้เข้าร่วมมากขึ้น เพื่อโลกที่น่าอยู่กว่านี้


Cartier Women’s Initiative คืออะไร ?

วินจี ซิน (Wingee Sin) ผู้อำนวยการโครงการ Cartier Women’s Initiative ระดับโลก

จุดเริ่มต้นของ Cartier Women’s Initiative เริ่มขึ้นในปี 2006 โดยคาร์เทียร์เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมทุกประเภทสามารถร่วมแข่งขันเพื่อรับการสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตและดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดงานประกาศรางวัลทุกปีเพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่มีความสามารถจากทั่วโลก 

โดยแบ่งรางวัลเป็น 11 ประเภท ประกอบด้วย – รางวัลระดับภูมิภาค 9 รางวัล / รางวัลเฉพาะทาง หรือ Thematic Award 2 รางวัล ได้แก่ Science & Technology Pioneer Award และ Diversity, Equity & Inclusion Award (รางวัลล่าสุดที่ไม่จำกัดเพศผู้สมัคร)

ผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัล 3 อันดับแรก จะได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุน การจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ มอบคอมมูลนิตี และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารอบการแข่งขัน Cartier Women’s Initiative Award ภายใต้เงื่อนไขหลักที่ว่า 

“ธุรกิจดังกล่าวจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สร้างความยั่งยืนและแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนและสังคม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อยหนึ่งด้าน” 


รู้จักเป้าหมายของ Cartier Women’s Initiative ที่ต้องการให้โลกน่าอยู่กว่านี้ ! 

CWI ต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างคอมมูลนิตีผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและมีความสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและมีความหมายในทุกมุมโลก โดยสนับสนุนด้านการเงิน สังคม และทุนมนุษย์ที่จำเป็น เพราะคาร์เทียร์มองเห็นโลกที่ผู้ประกอบการทุกคนสามารถตระหนักถึงและบรรลุศักยภาพได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเพศ 

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ‘วินจี ซิน’ (Wingee Sin) ผู้อำนวยการโครงการ Cartier Women’s Initiative ระดับโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ของ Cartier Women’s Initiative ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่มีการจัดงาน “CWI Speaker Series” ซึ่งนำโดย ‘สาลินี ถาวรนันท์’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซันสว่าง และผู้ได้รับรางวัล โครงการ Cartier Women’s Initiative ปี 2014 จากประเทศไทย / ‘มินท์ ลิม’ (ผู้ก่อตั้ง School of Concepts และผู้ได้รับรางวัล โครงการ Cartier Women’s Initiative ปี 2023 จากประเทศสิงคโปร์) / ‘เชอรี่ – เข็มอัปสร’ ตัวแทนผู้ประกอบการหญิงที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม Cartier Women’s Initiative 

ปี 2024 นี้ โครงการ Cartier Women’s Initiative จัดขึ้นภายใต้ธีม “Forces for Good” สะท้อนถึงความตั้งใจของคาร์เทียร์ในการขยายขอบเขตการเข้าถึงโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มคนหลากหลาย ตลอดจนเสริมสร้างโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ประเทศไทยมีคนไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล Cartier Women’s Initiative Award คือ ‘จอย-กรองกมล เดอเลออน’ Vice President จาก Beacon Venture Capital ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจเพื่อสังคม โดยงานจัดขึ้น ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน


อนาคตของโครงการ Cartier Women’s Initiative ในปี 2025

Cartier Women’s Initiative ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 17 ปี และสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในอีก 5 ปีข้างหน้า CWI มีแผนจะเพิ่มรางวัลในโครงการ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มเติมผ่าน CWI Loan Fund ที่มีมูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยและทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

วินจี ซิน มองเห็นโอกาสในการต่อยอดในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีน ญี่ปุ่น และไทย ยกตัวอย่างจากโมเดลในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน คาร์เทียร์ได้เห็นอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งและผู้ประกอบการที่มีความสามารถมากมาย การเข้าไปในจีนทำให้โครงการมีพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างโครงการระดับท้องถิ่นได้ หากมีกำแพงทางด้านภาษา CWI ก็จะสร้างโครงการที่เป็นภาษาจีน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการจากจุดเริ่มต้นสู่ระดับโลก โดยร่วมมือกับ Business School โรงเรียนที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจโดยตรง 

CWI ยังคงเดินหน้าขยายโครงการต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกกับ Cartier Women’s Initiative เวทีที่มุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วโลกโดยไม่จำกัดเพศ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และฉายแสงให้พวกเขาเป็นแบบอย่างสำหรับคนรุ่นต่อไป

และในอนาคต CWI มีแผนที่จะขยายโมเดลนี้มายังเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย โดยในปี 2025 ที่จะถึง การจัดงาน Cartier Women’s Initiative จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ Women’s Pavilion ในงาน World Expo ที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อเลยว่าโลกที่น่าอยู่จากสังคมที่มีความเท่เทียมกว่านี้อันเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกของ Cartier ก็จะยิ่งเป็นภาพชัดเจนยิ่งกว่าเดิม

#ForcesforGood #CWI #CWIinBKK #CartierThailand

Lady P.
WRITER: Lady P.
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line