Business

กำลังหางานอยู่ ?ลองมาดู 15 สายอาชีพที่โตเร็วที่สุดประจำปี 2021 โดย LinkedIn

By: BAO January 19, 2021

หลายคนอาจกำลังมองหาอาชีพ หรือ สายงานที่น่าสนใจอยู่ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรไปทางไหนดี UNLOCKMEN เลยอยากนำ 15 แคตตากอรี่อาชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2021 จากรายงาน “Jobs on the Rise” ของ LinkedIn แพล็ตฟอร์มด้านการหางานที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแชร์กับทุกคนกัน โดยรายงานชิ้นนี้เป็นการสำรวจงานมากกว่า 15,000 ตำแหน่ง เพื่อหาอันที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2020 และมีการนำไปเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าด้วย และตำแหน่งงานเหล่านั้นจะถูกนำมาจำแนกเป็น 15 เทรนด์การทำงานของตลาดทั่วโลก  โดยในแต่ละกลุ่มจะมีการบอกตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ทักษะสำคัญที่ต้องการสำหรับสายงานนั้น ๆ และเมืองที่มีการจ้างงานตำแหน่งนั้นสูง ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอาชีพอะไรบ้าง


1.สายงานดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

ตำแหน่งหลัก: บรรณาธิการ (editor) ก๊อปปี้ไรท์เตอร์ (copywriter) คนทำพอดแคสต์ (podcaster) ผู้สร้างคอนเทนต์บนยูทูป (ํYoutube content creator) และคนตัดต่อวิดีโอ (video editor)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะการพูดในที่สาธารณะ (public speaking) ทักษะการพิสูจน์อักษร (proof reading) ทักษะการตัดต่อวิดีโอ (video editing) ทักษะการใช้งานโปรแกรมพรีเมียร์โปร (adobe premier pro) และทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (creative writing)

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ (ไทย) จาการ์ตา (อินโดนีเซีย) กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) มะนิลา (ฟิลิปปินส์)


2.สายงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

ตำแหน่งหลัก: นักวิเคราะห์ด้านการดำเนินงานธุรกิจ (business operations analyst) นักวิเคราะห์ด้านการพัฒนาธุรกิจ (business development analyst) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) ทักษะการสรุปและแสดงข้อมูลเป็นภาพ (data visualization) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (analytical skills) ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษา SQL และทักษะด้านการวิเคราะห์ความต้องการ (requirements analysis)

สถานที่ทำงาน: ฉะเชิงเทราและกรุงเทพฯ (ไทย) จาการ์ตาและสุมาตราเหนือ (อินโดนีเซีย)


3.สายงานซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี (Software and Technology)

ตำแหน่งหลัก: ผู้พัฒนาเว็บไซต์ (web developer) นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ (mobile application developer) ฟลูสแต็คเอนจิเนีย (full stack engineer) ฟอนต์เอนดีเวลลอปเปอร์ (front-end developer) ที่ปรึกษาระหว่างผู้พัฒนาและฝ่ายปฏิบัติการ (DevOps consultant) ซึ่งทำหน้าที่จัดการระหว่าง การพัฒนาซอฟท์แวร์ และปฏิบัติการด้านไอที

สกิลที่ต้องการ: ความรู้เรื่องจาวาสคริปต์ (JavaScript) ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ (web development) ทักษะด้านการใช้งานแอมะซอนเว็บเซอร์วิส (AWS), ความรู้เรื่องภาษา SQL และ HTML

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ (ไทย) กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)


4.สายงานด้านการเงินและประกันภัย (Finance and Insurance)

ตำแหน่งหลัก: ที่ปรึกษาด้านการเงิน (financial advisor) นักบัญชี (accountant) นักวางแผนการเงิน (financial planner) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (finance specialist) ตัวแทนประกัน (insurance agent)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการวางแผนด้านการเงิน (financial planning) ทักษะด้านการประกัน (insurance) ทักษะการจัดการความเสี่ยง (risk management) ทักษะการวิเคราะห์ด้านการเงิน (financial analysis) และทักษะด้านการบัญชี (accounting)

สถานที่ทำงาน:  กรุงเทพฯ (ไทย) จาการ์ตา (อินโดนีเซีย) กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)  มะนิลา (ฟิลิปปินส์)


5.สายงานด้านการศึกษา (Education)

ตำแหน่งหลัก: ครูสอนภาษาอังกฤษ (English second language teacher) ครูสอนภาษาจีน (Chinese teacher) ติวเตอร์วิชาการ (academic tutor) ครูด้านไอที (information technology teacher) และติวเตอร์คณิตศาสตร์ (mathematics tutor)

สกิลที่ต้องการ: ภาวะผู้นำด้านการศึกษา (educational leadership) ทักษะด้านการพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) ทักษะด้านการสอนภาษา (language teaching) มีอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (ESL) และทักษะด้านการติว (tutoring)

สถานที่ทำงาน: ชวาตะวันตก (อินโดนีเซีย) มะนิลา (ฟิลิปปินส์) กรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม (ไทย)


6.สายงานด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

ตำแหน่งหลัก: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย (social media manager) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (digital marketing specialist) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดโซเชียลมีเดีย (social media marketing specialist) และนักวิเคราะห์ด้านการตลาด (marketing analyst)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการตลาดโซเชียลมีเดีย (social media marketing) ทักษะด้านการเขียนก๊อปปี้ (copywriting) การใช้งานกูเกิ้ลแอนะลิติกส์ (Google Analytics) เทคนิคลีดเจเนอเรชั่น ( lead generation) และทักษะด้านการตลาดดิจิทัล (digital marketing)

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ (ไทย) จาการ์ต้า (อินโดนีเซีย) มะนิลา (ฟิลิปปินส์) กัวลาร์ลัมเปอร์ (มาเลเซีย)


7.สายงานอีคอมเมิร์ช (E-commerce)

ตำแหน่งหลัก: ผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน์ (online specialist) และเจ้าหน้าที่ประสานงานอีคอมเมิร์ช (E-commerce co-ordinator)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการตลาดออนไลน์ (online marketing) ทักษะการทำอีคอมเมิร์ช (E-commerce) และทักษะการทำเอสอีโอ (search engine optimization) เพื่อเพิ่มทราฟฟิกให้กับเว็บไซต์

สถานที่ทำงาน: จาการ์ต้า (อินโดนีเซีย) มะนิลา (ฟิลิปปินส์) กัวลาร์ลัมเปอร์ (มาเลเซีย)


8.สายงานพัฒนาธุรกิจและการขาย (Business Development and Sales)

ตำแหน่งหลัก: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย (sales specialist) ผู้ดูแลบัญชี (account manager) เออี (account executive) และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ (business development specialist)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการเจรจา (negotiation) ทักษะด้านการบริหารบัญชี (account management) ทักษะด้านการพัฒนาธุรกิจ (business development) ทักษะด้านการวางแผนธุรกิจ (business planning) การใช้เทคนิคลีดเจเนอเรชั่น (lead generation) เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ (ไทย) จาการ์ต้า (อินโดนีเซีย) มะนิลา (ฟิลิปปินส์) กัวลาร์ลัมเปอร์ (มาเลเซีย)


9.สายงานสนับสนุนการดูแลสุขภาพหรือการแพทย์  (Health-care or Medical support)

ตำแหน่งหลัก: นักเทคโนโลยีการแพทย์ (medical technologist) ผู้ช่วยเภสัชกร (pharmacy assistant) ผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพ (healthcare assistant) เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ (medical officer) และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ (medical specialist)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการดูแลสุขภาพ ทักษะด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ ความรู้ด้านเภสัชกรรม (pharmaceuticals) ทักษะการให้ความรู้ด้านการแพทย์ และทักษะด้านการวิจัยทางคลินิก

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ (ไทย) มะนิลา (ฟิลิปปินส์) กัวลาร์ลัมเปอร์ (มาเลเซีย)


10.สายงานบริการลูกค้า (Customer Service)

ตำแหน่งหลัก: ฝ่ายบริหารงานบริการลูกค้า (customer service executive) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการลูกค้า (customer support specialist) และผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์การติดต่อ (contact center specialist)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการบริการลูกค้าศูนย์การติดต่อ (contact centers customer service) ทักษะด้านการช่วยเหลือลูกค้า และภาวะผู้นำทีม

สถานที่ทำงาน: มะนิลา (ฟิลิปปินส์) กัวลาร์ลัมเปอร์ (มาเลเซีย) จาการ์ต้า (อินโดนีเซีย)


11.สายงานแนวหน้าด้านการดูแลสุขภาพหรือการแพทย์ (Health-care or Medical Frontline)

ตำแหน่งหลัก: แพทย์ (medical doctor) แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (general practitioner) เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ (medical officer) พยาบาล (nurse) และหน่วยกู้ชีพ (paramedic)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการพยาบาล ความรู้เรื่องยา ทักษะด้านการดูแลสุขภาพ ทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น (BLS) และความรู้เรื่องยาฉุกเฉิน

สถานที่ทำงาน: กัวลาร์ลัมเปอร์ (มาเลเซีย) เกาะรีเยา (อินโดนีเซีย)


12.สายงานความมั่นคงไซเบอร์ (Cyber Security Roles)

ตำแหน่งหลัก: นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security analyst) ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security consultant) และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูล (informational security specialist)

สกิลที่ต้องการ: ความรู้เรื่องการทดสอบเจาะระบบ (penetration testing) ความรู้เรื่องความปลอดภัยข้อมูล (information security) ความรู้เรื่องเทคโนโลยี SIEM และความรู้เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์

สถานที่ทำงาน: กัวลาร์ลัมเปอร์ (มาเลเซีย)


13.สายงานด้านซัพพลายเชน (Supply chain)

ตำแหน่งหลัก: ผู้ค้าส่ง (distributor) หัวหน้าควบคุมงานขนส่ง (logistics supervisor) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (operational specialist) และผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ( logistics manager)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการบริหารการปฏิบัติการ (operations management) ทักษะด้านการจัดการโซ่อุปทาน (supply chain management) และความรู้เรื่องการปฏิบัติการคลังสินค้า (warehouse operations)

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ (ไทย) กัวลาร์ลัมเปอร์ (มาเลเชีย) มะนิลา (ฟิลิปปินส์)


14.สายงานพีอาร์ (Public Relations)

ตำแหน่งหลัก: ผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ (public relations coordinator) ผู้บริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ (director of public relations) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (public relations officer)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ (public relations) ทักษะด้านความสัมพันธ์สื่อ (media relations) ทักษะด้านการเขียนข่าว PR (press release writing) ทักษะด้านการบริหารงานอีเวนท์ (event management) และทักษะด้านการตลาดโซเชียลมีเดีย (social media marketing)

สถานที่ทำงาน: จาการ์ต้า บันดุงในชวาตะวันตก เด็นปาซาร์ในบาหลี กาลีมันตันตะวันออก และสุราบายาในชวาตะวันออก (อินโดนีเซีย)


15.สายงานวิศวกรรมเฉพาะทาง (Specialized Engineering)

ตำแหน่งหลัก: วิศวกรเครื่องกล (mechanical engineer) วิศวกรอุตสาหการ (manufacturing engineer) และผู้นำทีมวิศวกร (engineering team lead)

สกิลที่ต้องการ: ทักษะการใช้โปรแกรม Solidworks และ โปรแกรม AutoCad ความรู้เรื่องเทคนิค Six Sigma และวิศวกรรมโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน:  กรุงเทพฯ (ไทย) จาการ์ต้า บันเติน ชวาตะวันตก (อินโดนีเซีย)


เราหวังว่ารายงานของ LinkedIn จะทำให้ทุกคนเริ่มเห็น career path ของตัวเองชัดขึ้น รู้ว่าต้องพัฒนาสกิลด้านไหนต่อ และเลือกอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเองได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าใครยังลังเลไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอยู่ เราแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนหางาน ลองใช้เวลาที่มีอยู่ศึกษาโอกาสในการทำงานให้ดี จนกว่าเราจะเจองานที่รู้สึกว่าใช่จริง ๆ แล้วค่อยมุ่งหน้าต่อไปจะดีกว่า !!

SOURCE

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line