Survival

PROFESSIONAL DETACHMENT: ทักษะที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาเรื่องงานได้ดีขึ้น

By: BAO May 6, 2021

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในตำแหน่งบริหาร เช่น ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการ คือ ความสามารถในการพาตัวเองออกจากอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง เพราะ 2 สิ่งนี้อาจทำให้เราคิดแบบไม่เป็นเหตุเป็นผล ส่งผลให้การตัดสินใจย่ำแย่ลง และอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาผิดพลาด ซึ่งสร้างความเสียหายต่อธุรกิจได้ UNLOCKMEN เลยอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก Professional Detachment ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในเวลาที่เผชิญหน้ากับปัญหา้รื่องงาน

อะไร คือ PROFESSIONAL DETACHMENT ?

Professional Detachment คือ ความเชี่ยวชาญด้านการแยกตัวเองออกจากอารมณ์และความรู้สึกเมื่อเจอกับความตรึงเครียดสูง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุด โดยคนที่มีทักษะด้านนี้ มักจะมีความอดทนสูง ใจเย็นได้ในทุกสถานการณ์ และไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเวลาจัดการปัญหา

Professional Detachment เป็นสกิลที่สำคัญต่อคนที่ทำงานในตำแหน่งบริหารมาก เพราะการทำงานในตำแหน่งนี้ จำเป็นต้องใช้การตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล และใช้อารมณ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะถ้าพวกเขาเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยอารมณ์ เช่น ความเครียด ความกดดัน หรือ ความตื่นตระหนก มันจะส่งผลเสียต่อการตัดสินใจ วิธีคิด และการลงมือแก้ปัญหา ในทางกลับกัน หากเรามีความอดทน สามารถใจเย็นต่อหน้าปัญหาได้ นอกจากจะสามารถแก้ไขมันได้ดีขึ้นแล้ว มันยังทำให้คนอื่นเคารพและยอมรับในตัวเรามากกว่าเดิมด้วย

เราจะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ให้น้อยที่สุดได้อย่างไร ?

มนุษย์มักใช้อารมณ์ในการนำทางชีวิตมาตลอด (อาทิ ความกลัวในฐานะตัวกระตุ้นให้เราระมัดระวังตัวในสถานการณ์ที่อันตราย) แต่อย่างที่บอกไปอารมณ์ส่งผลเสียต่อการตัดสินใจ เราเลยอยากมาแนะนำวิธีการสร้าง Professional Detachment เพื่อป้องกันไม่ให้อารมณ์มาขัดขวางการตัดสินใจของเรา

เริ่มจาก มองปัญหาจากมุมมองของคนอื่นก่อน บางครั้งการจินตนาการว่า คนอื่นจะมีมุมมองต่อปัญหาอย่างไร ก็ช่วยให้เราออกจากตัวเอง และมองเห็นวิธีการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น โดยการมองปัญหาจากสายตาของคนอื่น อาจเริ่มจากการถามตัวเองด้วยคำถาม 2 ข้อนี้ ได้แก่ 1.คนอื่นจะมีมุมมองต่อปัญหานี้แบบเดียวกับเราหรือไม่ และ 2.ถ้าพวกเขาเห็นปัญหานี้ พวกเขาจะให้คำแนะนำอะไรกับเราได้บ้าง

ต่อมา คือ มีความอดทนอยู่เสมอ เวลาที่เจอกับความขัดแย้ง เรามักจะหงุดหงิดได้ง่ายกว่าเดิม หากเราปล่อยตัวไปตามอารมณ์ เช่น เดือดดาลเวลาได้ยินลูกน้องพูดในสิ่งที่น่าหงุดหงิด หรือ เข้าข้างพวกพ้องในการถกเถียงที่ร้อนระอุ เป็นต้น ทีมเวิร์กมันก็จะพัง และปัญหามันก็จะแก้ได้ยากขึ้น ดังนั้น เราควรควบคุมตัวเองให่ได้ พร้อมหยุดคิดก่อนตัดสินใจหรือลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เสมอ

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ พยายามตัดสินใจโดยคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองให้น้อยที่สุด เพราะถ้าเราเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง การกระทำของเรามันก็จะเต็มไปด้วยอคติ ซึ่งจะเป็นปัญหาในเวลาที่เราเจออุปสรรค์ในการทำงานกลุ่ม เราจะไม่สามารถหาทางออกที่ทำให้คนส่วนใหญ่พอใจได้ ดังนั้น การแก้ปัญหาแบบมืออาชีพ จำเป็นต้องคิดถึงผลประโยชน์ของทุกคนมากกว่าตัวเอง ถึงจะเกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

สุดท้าย คือ ฝึกยอมรับผลการตัดสินใจของตัวเอง บางทีการตัดสินใจของเราอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ธุรกิจขาดทุน หรือ เสียชื่อเสียง เป็นต้น ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น อย่าโทษหรือโยนความรับผิดชอบให้คนหรือสิ่งอื่น เพื่อลบล้างความรู้สึกผิด แต่ให้ยอมรับและเรียนรู้จากความผิด เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต

ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อคิดที่จำเป็นต่อการพัฒนา Professional Detachment เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุด และมันจะทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม


Appendix: 1 / 2

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line