Life

LEADERSHIP SKILLS 5 ทักษะที่จะทำให้ผู้นำประสบความสำเร็จในปี 2021

By: BAO June 15, 2021

ในปีนี้เรายังคงเจอปัญหาอะไรหลายอย่างที่ต่อมาจากปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น COVID-19 หรือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิต และวิธีการทำงานของเรา หัวหน้าต้องมีความสามารถมากขึ้นเพื่อให้การทำงานราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ทักษะประชุมทางไกล หรือ การบริหารงานจากบ้าน ฯลฯ ซึ่งบทความนี้ UNLOCKMEN อยากมาแนะนำ 5 ทักษะที่หัวหน้าทุกคนควรฝึกฝนเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ทักษะที่ 1: ความเห็นใจคนอื่น (Empathy)

แน่นอนว่าคนที่เป็นหัวหน้าต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน รวมถึง ทักษะในการพูดโน้มน้าวใจเพราะพวกเขาต้องทำงานร่วมกับทีมไม่ใช่ทำงานแบบลุยเดี่ยว การรู้จักวิธีการพูดคุยกับคนอื่นเพื่อให้เกิดงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ ความสามารถในการคุยเรื่องงานอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะช่วงนี้จิตใจของคนอยู่ในช่วงเปราะบางเพราะวิกฤต ซึ่งส่งผลให้พนักงานหลายคนอาจเบิร์นเอ้าท์กันง่ายขึ้น

Empathy หรือ ความเห็นใจคนอื่น จึงกลายเป็นคุณสมบัติที่หลายคนต้องการในหัวหน้ามากขึ้น เพราะถ้าหัวหน้าเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก หรือ ปัญหาส่วนตัวที่ลูกน้องกำลังเผชิญอยู่ และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม นอกจากลูกน้องจะรู้สึกใกล้ชิดกับพวกเขามากขึ้นแล้ว พวกเขาจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นด้วย


ทักษะที่ 2: ความคล่องแคล่วทางอารมณ์ (Emotional Agility)

อารมณ์มักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานรอยู่เสมอ โดยเฉพาะการทำงานของหัวหน้า ถ้าหัวหน้าตัดสินใจทุกอย่างด้วยอารมณ์ และใช้เหตุผลน้อย โอกาสที่การตัดสินใจจะผิดพลาดและธุรกิจได้รับผลกระทบก็มีสูงขึ้น หัวหน้าจึงต้องพัฒนา Emotional agility หรือ ทักษะในการเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งคนที่มี Emotional Agility จะมีจุดเด่น คือ พวกเขาสามารถเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ สามารถรับรู้ความคิดของตัวเอง และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเป็นเหตุและผลอยู่เสมอ ทักษะนี้จะช่วยให้หัวหน้ารับมือกับวิกฤตได้ดีขึ้น


ทักษะที่ 3: การบริหารจัดการบริบท (Context Management)

ในโลกแห่งความเป็นจริงมักไม่มีอะไรตายตัว เราจึงไม่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตำราหรือหนังสือเรียนมาใช้ได้เสมอไป แต่ต้องมีการนำความรู้มาประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งก่อน ซึ่งทักษะนี้เราเรียกว่า Context Management หรือ การบริหารจัดการบริบท ยกตัวอย่างเช่น ในอดีตเราอาจไม่รู้วิธีการบริหารจัดการทีมที่ทำงานจากบ้าน แต่เรารู้วิธีการบริหารจัดการทีมที่ทำงานในออฟฟิศ คนที่มี Context Management คือ คนที่สามารถนำความรู้เรื่องวิธีการบริหารจัดการทีมที่ทำงานในออฟฟิศมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของการทำงานที่บ้านได้ พวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ


ทักษะที่ 4: การตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริง (Decision-Making)

ยุคนี้เป็นยุคที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารกันเยอะมาก แต่ข้อมูลที่เราได้รับก็ใช่ว่าจะเป็นจริงเสมอไป ดังนั้น หากหัวหน้าไม่มีความสามารถในการกลั่นกรองและแยกแยะข้อมูล พวกเขาอาจทำให้ธุรกิจเสียหายได้ ทักษะที่หัวหน้าควรมีจึงเป็นการตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบไปด้วย การรู้จักศึกษาหาข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข่าว รวมไปถึงการรับฟังเสียงของเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด


ทักษะที่ 5: ความจริงใจ (Truthfulness)

หัวหน้ายุคใหม่ควรมีความถ่อมตัวมากขึ้น และมีความโปร่งใสมากขึ้น เพราะถ้าหัวหน้าไม่ถ่อมตัว และไม่โปร่งใส ความน่าเชื่อถือของพวกเขาก็จะน้อยลง และพวกเขาอาจเป็นคนที่ทำให้ธุรกิจเสียหายด้วย หัวหน้าจึงต้องมีความจริงใจกับเพื่อนร่วมทีม โดยการกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ และสามารถอธิบายเหตุผล หรือ หลักฐานที่มาสนับสนุนการตัดสินใจของตัวเองได้ แบบนี้จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ก็เป็น 5 ทักษะที่หัวหน้าทุกคนควรมีในปีนี้ ซึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตัวเอง เพื่อสร้างสไตล์การเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้


 

Appendix: 1 / 2 / 3

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line