Business

เทคนิคการทำให้คนแปลกหน้าถูกชะตาคุณในครั้งแรก โดยหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI

By: unlockmen November 20, 2021

lat-et-criminalminds-la0007050163-20121106

การเข้าสังคม ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นถือเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ก็จะทำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งสิ้น ไล่ไปตั้งแต่การสั่งอาหารมาทาน ช็อปปิ้งออนไลน์ ซื้อของในร้านสะดวกซื้อ หรือแม้แต่การไปดูหนังคนเดียว คุณก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนจำหน่ายตั๋วอยู่ดี ยังไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องการพบปะลูกค้า งานเลี้ยงบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นเรื่องของการเข้าสังคมจึงถือเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

ด้วยเหตุนี้การเข้าสังคมจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรจะต้องศึกษา โดยจากการวิจัยพบว่า การพบปะครั้งแรกถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เพราะจะถูกชะตากัน หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ครั้งแรก ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่สมัครงาน การถูกชะตาในครั้งแรกพบถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง เพราะจะนำไปสู่การว่าจ้าง หรือไม่นั่นเอง

ทำให้วันนี้ UNLOCKMEN ขอเป็นตัวแทนหยิบผลการวิจัยของ Robin Dreeke ผู้ที่เคยนั่งแท่นเป็นถึงหัวหน้าระดับสูงผู้ควบคุมฝ่ายวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI เป็นเวลากว่า 27 ปีเลยทีเดียว โดยในหัวข้อที่เราหยิบยกมาฝากกันวันนี้ คือ “7 เทคนิคการทำให้คนอื่นรู้สึกถูกชะตาคุณในครั้งแรก” ตามมาดูกันเลยครับ ว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้าง ที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 

100693_D0355b

1. Don’t Judge people (อย่าตัดสินคน)

Robin Dreeke กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ควรจะต้องระลึกถึงเป็นอันดับหนึ่งในการพบปะกันครั้งแรกคือ “การอย่าตัดสินคน” เพราะไม่มีใครอยากถูกตัดสิน ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร หรือมีแนวคิดใดๆ ก็ตามที่เราไม่พอใจ จงมองลึกเข้าไปในความคิดเห็นของเขาในส่วนที่เราสามารถเก็บมาเป็นข้อคิดได้ และพูดจาด้วยเหตุผล ด้วยวิธีนี้จะทำให้เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคู่กรณีได้

 

2. Suspend Your Ego To Make People Love You (จงระงับอีโก้ในตัวของคุณเอง)

Robin Dreeke กล่าวว่า อีโก้ หรือ อัตตา เป็นสิ่งที่ตอบสนองเพียงความต้องการของคุณเองทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่มีคุณคนเดียวที่เห็นดีด้วย ความต้องการที่มีคุณเท่านั้นที่อยากได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ระงับอีโก้ หรืออัตตา มันจะทำให้การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของคุณเสียประสิทธิภาพอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะมีสิทธิ์ไปตำหนิความคิดเห็นของผู้อื่น เมื่อเขาไม่เห็นตรงกันกับคุณ ดังนั้นการยอมรับความเห็นของผู้อื่น โดยการไม่ถืออีโก้ของตัวเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในข้อนี้

 

 

criminal-minds-episode-4x04-paradise-criminal-minds-2474723-2560-1707

3. How To Be A Good Listener (การเป็นผู้ฟังที่ดี)

“การเป็นผู้ฟัง ต่างจากการปิดปากเงียบ” นี่คือสิ่งที่ Robin Dreeke ได้ให้ความหมายไว้ในข้อนี้ โดยเขาได้กล่าวว่า การเป็นผู้ฟังที่ดีแตกต่างจากการปิดปากเงียบอย่างสิ้นเชิง หากคุณปิดปากเงียบ แปลว่าคุณต้องการที่จะพูดบางอย่าง แต่จำเป็นต้องปิดปาก แต่การฟัง ถือเป็นสิ่งที่เกิดจากความตั้งใจ ที่จะรับฟังมุมมอง และความเห็นของผู้อื่น ดังนั้นการเป็นผู้ฟังที่ดีจึงถือเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกพอใจคุณได้ โดยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ ไอเดียที่รับฟังมา มีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจ และต้องการจะต่อยอด นี่แหละคือกุญแจสำคัญของการฟัง

 

4. The best question to ask people (คำถามที่ตรงประเด็น)

อีกศาสตร์หนึ่งของการสนทนาที่ Robin Dreeke ได้แนะนำก็คือ การ “Challenge” หรือการ “ท้าท้าย” นั่นเอง โดยเขาได้กล่าวว่า ด้วยวิธีการพูดในลักษณะ Challenge สามารถดึงสิ่งที่เรียกว่า “การจัดลำดับความสำคัญของความคิด” ออกมา ซึ่งเจ้าความคิดรูปแบบนี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแท้จริงแล้ว เขามีความคิดเห็นอย่างไรกันแน่ นอกจากนี้ Robin Dreeke ยังได้หยิบยกข้อมูลจากหนังสือเรื่อง Give and task มาไว้ว่า การปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ สามารถดึงความจริงใจ และความแน่นอน ออกมาได้

 

5. How To Make Strangers Feel At Ease (ทำอย่างไรให้คนแปลกหน้ารู้สึกผ่อนคลาย)

เชื่อไหมครับ จากผลการวิจัยชี้ตรงกันว่า คนแปลกหน้าที่คุณสนทนาด้วยจะรู้สึกผ่อนคลายที่สุด เมื่อขณะที่คุณบอกพวกเขาว่าคุณกำลังจะไปแล้ว โดยเมื่อคุณเริ่มชวนคนแปลกหน้าคุย สิ่งแรกที่จะแว่บเข้ามาในหัวของพวกเขาก็คือ “คุณเป็นใคร” “คุณต้องการอะไร” “คุณจะไปเมื่อไหร่” ดังนั้นนี่เองจึงเป็นที่มาของการวิจัย สภาวะผ่อนคลายของคนแปลกหน้า โดย Robin Dreeke พบว่า วิธีการที่จะทำให้คนแปลกหน้าของคุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นก็คือ การพูดคุยเป็นจังหวะจะโคน โดยจากการศึกษาพบว่า การพูดเป็นจังหวะ เพื่อรอให้คู่สนทนาสามารถไล่ตามทัน และโต้ตอบได้ เป็นกลวิธีที่ดีกว่าการพูดโดยไม่เว้นช่องว่างนั่นเอง

 

Criminal-Minds-Episode-4x04-Paradise-criminal-minds-2474724-2560-1707

6.  The Best Body Language For Building Rapport (ภาษากายถือเป็นสิ่งที่สร้างรากฐานของความเป็นมิตร)

ภาษากายถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพูด ซึ่ง Robin Dreeke ได้จำแนกภาษากายที่ควรปฏิบัติมาไว้ดังนี้

1.  คุณต้องยิ้มในขณะสนทนา เพราะการยิ้มถือเป็นประตูที่จะทำให้คู่สนทนาเกิดความไว้วางใจได้

2. ทำคางให้อยู่ในมุมเก็บเล็กน้อย ด้วยวิธีนี้จะมีผลดีต่อความรู้สึกของคู่สนทนา อีกทั้งให้คุณเอียงศีรษะเล็กน้อยเวลาพูด  ซึ่งการแสดงออกทางภาษากายเช่นนี้จะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้นั่นเอง

3. ไม่ควรแสดงท่าทางอย่างเต็มสัดส่วนของร่างกาย เช่นยกไม้ยกมือ หรือโยกร่างกายทั้งส่วน ซึ่งท่าทางเหล่านี้จะมีผลในด้านลบต่อคู่สนทนาในบางคน โดยวิธีที่แนะนำคือ ให้ขยับเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ความหมายเท่านั้นก็เพียงพอ

4.  ให้เก็บฝ่ามือปิด เมื่อคุณเป็นฝ่ายพูด แต่ให้ผายฝ่ามือออก เมื่อคู่สนทนาเป็นฝ่ายพูด ด้วยวิธีนี้จะสื่อเป็นสัญลักษณ์เสมือนว่า “ฉันกำลังเปิดรับในสิ่งที่คุณพูดอยู่” นั่นเอง

5. ต้องระลึกอยู่เสมอว่าการแสดงออกทางหน้าตาของคุณ กำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการทำปาก หรือการแสดงออกทางคิ้ว โดยต้องแสดงออกในลักษณะที่มีเจตนาดี และผ่อนคลายที่สุด เพื่อให้คู่สนทนารู้สึกประทับใจ

 

7. How To Deal With Someone You Don’t Trust (ทำอย่างไรเมื่อคุณต้องเจรจากับคนที่คุณรู้สึกไม่วางใจ)

Robin Dreeke ได้แนะนำเคล็ดลับเมื่อคุณจำเป็นที่จะต้องเจรจากับคนที่คุณรู้สึกไม่วางใจเอาไว้ว่า หากคุณต้องเจรจากับคู่กรณีที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถไว้วางใจได้ ให้คุณเน้นการเจรจาที่ตรงไปตรงมา ให้คุณบอกจุดประสงค์ของตัวคุณเอง และถามหาจุดประสงค์ของเขา จากนั้นก็ให้เน้นย้ำถึงความต้องการร่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้คุณควรที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจถึงสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ ด้วยวิธีเหล่านี้ อาจสามารถดึงความจริงใจที่อยู่ในส่วนสึกของคู่เจรจาให้เปิดเผยออกมาได้

 

130438_0009r1

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ค่อนข้างจะซับซ้อนเล็กน้อยใช่ไหมครับ เพราะว่าวิธีการเหล่านี้ เป็นวิธีการที่หน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI ใช้เป็นเทคนิค จึงจำเป็นที่จะต้องมีหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถรับรองได้นั่นเอง เอาเป็นว่า ให้นำส่วนที่รู้สึกว่าน่าสนใจ ไปปรับใช้กับตัวเองเอาแล้วกันครับ ไม่แน่ ด้วยเทคนิควิธีการเหล่านี้ อาจสามารถทำให้คุณเป็นหนึ่งในนักเจรจาที่น่าสนใจในอนาคตก็ได้นะครับ

 

Source : time.com

 

 

unlockmen
WRITER: unlockmen
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line