Business

8 เทคนิคจิตวิทยา ที่จะทำให้คนอื่นทำตามสิ่งที่คุณต้องการโดยที่เขาไม่รู้ตัว

By: unlockmen August 21, 2015

ws_Lie_to_Me_2560x1440 (1)

เรื่องของเทคนิคทางจิตวิทยา ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างล้ำลึก และเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งเลยทีเดียว การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาไม่ใช่การล่อหลอกเป้าหมาย แต่เป็นการดึงเหลี่ยม และชิงไหวชิงพริบ เพื่อโน้มน้าวจิตใจของอีกฝ่ายให้โอนอ่อนตามเรา ไม่ว่าจะเป็นจากการพูด หรือจากภาษาทางร่างกายด้วยกลวิธีที่มีผลต่อจิตใจของอีกฝ่ายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม จึงทำให้เทคนิคทางจิตวิทยาถือเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของคนในยุคนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว

นี่เองเป็นเหตุผลที่ในวันนี้ เราได้หยิบ 8 เทคนิคจิตวิทยา ที่จะทำให้คนอื่นทำตามสิ่งที่คุณต้องการโดยที่เขาไม่รู้ตัว มาฝากกัน ตามมาดูกันเลยดีกว่า ว่าจะมีเทคนิคอะไรที่สามารถให้คุณนำไปปรับใช้กันได้บ้าง

poleznoe.ru_1422

1. Tweak the environment to get people to act less selfish (ปรับแต่งสภาพแวดล้อมเพื่อให้คนอื่นเห็นแก่ตัวน้อยลง)

การปรับแต่งสภาพแวดล้อมคือการที่เราได้ทำการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเอาตัวรอด อันเป็นต้นเหตุ”ความเห็นแก่ตัว” นั่นเอง โดยสภาพแวดล้อมถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะทำการกระตุ้นพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ออกมา ซึ่งมีผลวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากหนังสือ “You are not so smart” โดยผลวิจัยพบว่า นักธุรกิจที่มีสภาพแวดล้อมทางห้องทำงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การทำงาน จะมีแนวโน้มสามารถเก็บเงินได้มากกว่าบุคคลอื่น

2. Help advance someone’s goals to get them to do you a favor (ชิงช่วยบุคคลอื่นล่วงหน้า เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเขากลับในภายหลัง)

นักจิตวิทยาชื่อดัง Robert Cialdini ได้กล่าวว่า หนทางเดียวที่จะทำให้คุณมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้อื่น ก็คือ การที่คุณได้เคยมีส่วนช่วยเหลือเขา ซึ่งหากคุณได้เคยช่วยเขาไปแล้ว จิตใจของเขาจะเต็มใจอย่างที่สุดที่จะตอบแทนความช่วยเหลือนั้น นี่เองเป็นเหตุผลที่ “ความช่วยเหลือ” ถือเป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่จะสามารถทำให้คุณสามารถซื้อใจเป้าหมายได้

3. Mimic people’s body language to get them to like you (เลียนแบบภาษากายเป้าหมาย)

การเลียนแบบพฤติกรรมของเป้าหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่จะสามารถมีผลต่อจิตวิทยาของพวกเขาได้ โดยทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียกสิ่งนี้ว่า “Chameleon effect” โดยผลการวิจัยชี้ว่า เป้าหมายจะมีความรู้สึกพึงพอใจโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราได้ทำการเลียนแบบกริยาท่าทาง และการแสดงออกทางสีหน้าของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการทำมือ หรือแม้แต่การเกาตามจุดต่างๆ ก็ตาม

Lie-to-Me-lie-to-me-7922271-1280-960

4. Speak quickly to get an argument opponent to agree with you. (เพิ่มความเร็วในการพูด)

ในการเจรจา การใช้ความคิดถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คำตอบสามารถเปลี่ยนไปได้อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นนักธุรกิจที่ฉลาดมักใช้สมองในการคิดวิเคราะห์คำตอบก่อนที่จะพูดออกไป ซึ่งด้วยเหตุนี้เองทำให้ผลวิจัยชี้ว่า วิธีการเดียวที่จะให้เป้าหมายลดระยะเวลาในการคิดลง ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความรวดเร็วในการพูด เพื่อย่นระยะการวิเคราะห์ของอีกฝ่ายให้สั้นลง

5. Confuse people to get them to comply with your request (สร้างความสับสนเพื่อให้เขาหลงตอบรับคำขอ)

การทำให้เป้าหมายรู้สึกขาดบางสิ่งอย่าง จากนั้นจึงยื่นหนทางให้ ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะทำให้ส่งผลทางจิตวิทยาได้โดยตรง ดังนั้นการจะทำให้ข้อต่อรองของเราสามารถทำให้เป้าหมายยอมรับได้ คือการต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า “Bargain” หรือข้อต่อรองขึ้นนั่นเอง จากนั้นให้ใช้ข้อต่อรองที่อิงจากเทคนิคการทำให้เป้าหมายสับสน จะช่วยทำให้เป้าหมายเกิดระบบการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวได้

lie_to_me-fanart

6. Ask people for favors when they’re tired to get them to cooperate. (เสนอขอความช่วยเหลือจากเป้าหมายเมื่อเป้าหมายอยู่ในสภาพ”เหนื่อย”)

นี่ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะขอความช่วยเหลือจากเป้าหมายให้ได้ประสบผลสำเร็จที่สุด มีผลวิจัยชี้ว่า เมื่อคนเราอยู่ในภาวะที่เหนื่อยอ่อน เหนื่อยล้า หรือมีความคิดที่เตลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่าน จะมีแนวโน้มในการคำนึงความสำคัญลดลง ซึ่งจะทำให้พวกเขาตอบรับข้อตกลงได้ง่ายดายกว่าปกติ

7. Display an image of eyes to get people to behave ethically (แสดงภาพดวงตาให้พวกเขาดู)

ข้อนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้ในการเจรจาธุรกิจ แต่อาจจะสามารถใช้ในประโยชน์อื่นๆ ทางอ้อมได้มากมาย โดยมีผลวิจัยที่ชี้ว่าเมื่อคนเราได้เห็นภาพดวงตา จะช่วยปลุกความสำนึกในมโนธรรมภายในจิตใต้สำนึกขึ้นมาได้ อธิบายได้ง่ายๆ ก็คือ เมื่อเรารู้ตัวว่าถูก”เฝ้ามอง”อยู่ จะมีผลต่อจิตใจทันที ทำให้ไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นเอง

8. Use nouns instead of verbs to get people to change their behavior (ใช้คำนามแทนการใช้คำกริยาเรียกเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม)

ข้อนี้หากอธิบายค่อนข้างต้องใช้การทำความเข้าใจนิดหน่อยนะครับ ซึ่งมีผลการวิจัยชี้ว่า คนเราจะรู้สึกพึงพอใจมากกว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญ หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจในอะไรบางอย่าง ดังนั้นหากเราพูดในลักษณะที่ทำให้เขารับรู้ว่าเขามีสิทธิ์และอำนาจก็จะทำให้เป้าหมายรู้สึกพึงพอใจโดยไม่รู้ตัว โดยได้มีการทำการสำรวจในการสอบถามบุคคลทั่วไปในคำถามที่ให้ความหมายเดียวกัน แต่เปลี่ยนจาก”คำกริยา” เป็น “คำนาม” ระหว่าง “รู้สึกอย่างไรที่พรุ่งนี้คุณจะได้ไป”โหวต”ในการเลือกตั้ง และ รู้สึกอย่างไรที่พรุ่งนี้คุณจะได้เป็น”ผู้โหวต”ในการเลือกตั้ง พบว่าบุคคลที่ถูกสอบถาม พึงพอใจในคำถามข้อหลังมากกว่า ถึงแม้จะให้ความหมายเดียวกัน

fsdfdsf

เห็นไหมครับ เทคนิคทางจิตวิทยามีพลังที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง ทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งรู้ตัว และไม่รู้ตัว เหตุนี้เองทำให้หลายต่อหลายคนมักใช้เทคนิคทางจิตวิทยานี้มาใช้ควบคู่กับการเจรจาผลประโยชน์ ดังนั้นหา่กรู้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกไปเป็นเป้าหมายโดยไม่รู้ตัว และถ้าใครจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ ก็ขอให้ใช้ในทางที่ถูกต้องเท่านั้น หากใช้ไปในทางที่ผิดก็ระวังไว้ให้ดีนะครับ เพราะมีกฏหมายที่รองรับเรื่องนี้มากอยู่พอสมควรทีเดียว

 

Source : businessinsider.com

 

 

unlockmen
WRITER: unlockmen
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line