Life

“เผยความเป็นตัวเองออกมา” งานวิจัยชี้ใส่ชุดวันเกิดร่วมกับคนแปลกหน้าช่วยให้เรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองมากขึ้น

By: BAO February 4, 2021

 

ผู้ชายบางคนอาจรู้สึกอับอาย หรือ กล้า ๆ กลัว ๆ เวลาต้องโชว์เรือนร่างของตัวเองต่อหน้าคนอื่น โดยเฉพาะคนแปลกหน้า เพราะพวกเขารู้สึกว่าตัวเองหุ่นไม่ดี หรือ มีรอยตำหนิตามร่างกายที่ทำให้มันดูไม่สวยงาม แต่รู้ไหมว่า การแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นอาจช่วยให้เรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองมากขึ้น

งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร The Journal of Sex Research (2020) นักวิจัยได้พยายามศึกษาว่า การมีประสบการณ์โป๊เปลือยร่วมกับคนอื่นจะช่วยให้เรารู้สึกดีกับรูปร่างของตัวเองมากขึ้นหรือไม่ โดย คีออน เวส (Keon West) รองศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาจาก Goldsmiths-University of London และผู้ทำงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ค้นหาอาสาสมัครผู้ชาย 27 คน และผู้หญิง 24 คนทั่วเมืองลอนดอน ผ่านโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีการเตือนก่อนแล้วว่า “ผู้เข้าร่วมบางคนอาจต้องร่วมกิจกรรมโป๊เปลือยแบบปลอดภัย (safe, non-sexual nude activity)”

ผู้เข้าร่วมการทดลองจะมาพบกันที่บาร์แห่งหนึ่ง ที่มีห้องแยกกัน 2 ห้อง และถูกแบ่งแบบสุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม ซึ่งคนกลุ่มนี้จะถูกบอกว่าให้เอนจอยกับคนอื่นเท่านั้น (enjoy yourself in the company of the other participants) ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ถูกบอกแบบนี้เหมือนกัน แต่ต้องทำแบบโป๊เปลือย

พวกเขาใช้เวลาร่วมกันราว 45 นาที ก่อนที่จะต้องทำแบบทดสอบวัดระดับการเห็นคุณค่าในร่างกายของตัวเอง (body appreciation) ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองได้ทำไปตั้งแต่ก่อนเริ่มการทดลองแล้ว แต่ที่ต้องทำหลังการทดลองด้วยก็เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันว่า หลังการทดลองแล้วผู้เข้าร่วมการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรบ้าง

ผลการทดลองพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีบรรยากาศโป๊เปลือยร่วมกัน หลังการทดลองจะมีคะแนน ‘ภาพของร่างกาย (body image)’ เชิงบวกมากกว่าในช่วงแรก ส่วนคนในกลุ่มควบคุมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในส่วนนี้ และนักวิจัยยังพบด้วยว่า กลุ่มที่แก้ผ้าจะมี ‘social physique anxiety’ หรือ ความกังวลที่เกี่ยวกับการถูกคนอื่นจับจ้องที่ร่างกายต่ำลงหลังทำการทดลองด้วยเหมือนกัน

จากทั้งหมดนี้ งานวิจัยจึงเสนอแนะว่า การแก้ผ้าแบบเป็นกลุ่ม ถ้าทำในพื้นที่ปลอดภัย อาจช่วยให้เรารู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองมากขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการมองร่างกายตัวเองแย่ (negative body image) มักนำมาซึ่งปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ซึมเศร้า ความผิดปกติด้านการกินอาหาร รวมถึงปัญหาด้านความสัมพันธ์อื่น ๆ ด้วย เช่น การทะเลาะกัน หรือ ความรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับคนอื่น ดังนั้น ถ้าเราชื่นชมร่างกายของตัวเองได้มากขึ้น เราก็สามารถมีความสุขได้มากขึ้นเหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่ เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่ในอังกฤษ หรือ คนแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมความเชื่อที่ต่างกัน อาจมีความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับการโป๊เปลือยต่อหน้าคนอื่นต่างกันก็ได้ ผลดีของการโป๊เปลื่อยร่วมกับคนอื่นจึงยังเป็นเรื่องที่ยังต้องมีการศึกษาต่อไปอยู่


Appendixs:  12

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line