Life

ปลุกพลังความสำเร็จในตัวคุณ ด้วยสุดยอดคำคมของบรรดาผู้นำโลกเหล่านี้

By: unlockmen May 15, 2015

ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามและความสามารถเพื่อจะได้มันมา แต่นอกจากพลังกายที่เราทุ่มเทไปแล้ว เชื่อไหมครับ ว่าพลังแห่งความคิดก็มีผล ถ้าเราสังเกตุให้ดีๆ บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนสำคัญของโลกมักมีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป และสิ่งนั้นเองที่นำพาเขาไปถึงจุดนั้นได้

เพราะฉะนั้นวันนี้ UNLOCKMEN ขอนำเสนอประโยคเด็ดของเหล่าบรรดาผู้นำโลกที่จะช่วยปลุกความสำเร็จในตัวคุณ แล้วบางทีคุณอาจจะต้องทึ่งในคำพูดฉลาดๆของพวกเขา มาดูกันเลยครับว่ามีประโยคเด็ดอะไรที่เราจะสามารถเก็บไปปรับใช้กันได้บ้าง

 

 

Winston Churchill

Courage is what it takes to stand up and speak, Courage is also what it takes to sit down and listen

ความกล้าหาญอาจหมายถึงการที่เราจะยืนขึ้นและพูดมันออกไป แต่นอกจากนี้ความกล้าหาญยังหมายถึงการที่เราจะยอมนั่งลงแล้วฟังด้วย

 

 

Abraham lincoin

I destroy enemies when I make them my friend

ข้าพเจ้าทำลายศัตรูลง ด้วยการทำให้พวกเขาเป็นเพื่อน

 

 

Hilary clintion

you can’t keep snakes in your backyard and expect them only to bite your neighbours

คุณจะปล่อยให้งูเลื้อยอยู่ในสวนหลังบ้านตัวเองแล้วหวังเพียงให้มันกัดเฉพาะเพื่อนบ้านของคุณไม่ได้

 

 

Mahatma Gandhi

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever

ใช้ชีวิตให้เหมือนเราจะตายวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ให้เหมือนเราจะมีชีวิตอยู่ไปตลอดกาล

 

 

Martin Luther king

Darkness can not drive out darkness, only light can do that. Hate can not drive out hate, Only love can do that

ความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดได้ มีแต่แสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ ความเกลียดชังไม่สามารถขับไล่ความเกลียดชังได้ มีแต่ความรักเท่านั้นที่ทำได้

 

 

Dalai Lama

When you think everything is someone else’s fault, you will suffer a lot. When you realize that everything springs only from yourself you will learn both peace and joy

หากท่านมองว่าทุกสิ่งนั้นล้วนเกิดมาจากความผิดพลาดของคนอื่น ท่านจะทนทุกข์ทรมาน แต่หากเมื่อใดที่ท่านมองว่าทุกสิ่งนั้นเป็นเหตุมาจากตัวท่านเอง ท่านจะค้นพบทั้งหนทางแห่งความสงบและความสงบสุข

 

 

Nelson Mandela

No one is born hating another. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love

ไม่มีใครเกิดมาแล้วเกลียดผู้อื่นได้เลย เขาต้องเรียนรู้ให้รู้จักการเกลียดชัง ดังนั้นถ้าเขาเรียนรู้ที่จะเกลียดได้ เขาก็สามารถถูกสอนให้เรียนรู้ที่จะรักได้

 

 

Bill Clinton

We can’t build our own futute without helping others to build theirs

เราไม่สามารถสร้างอนาคตของเราเองให้สมบูรณ์ได้โดยปราศจากช่วยผู้อื่นสร้างอนาคตของเขาด้วย

 

 

Mother Teresa

Not all of us can do great things but we can do small things with great love

ไม่ใช่เราทุกคนจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่หากเราก็สามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยใจที่ยิ่งใหญ่ได้

 

 

Buddha

The trouble is, you think you have time

ปัญหาก็คือ คุณคิดว่าคุณมีเวลา

unlockmen
WRITER: unlockmen
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line