Advertisement
Life

สายเขียวให้ถูกเวลา ! งานวิจัยเผย get high หลังเลิกงาน ไม่ทำให้เสียการเสียงานในวันรุ่งขึ้น

By: BAO September 13, 2021

เมื่อก่อน ‘กัญชา’ สมุนไพรแห่งความผ่อนคลายที่โลกรู้จักสรรพคุณมาอย่างนานนม มักถูกกล่าวโทษด้วยคำพูดต่าง ๆ นา ๆ อยู่เสมอ เช่น ทำให้ก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้นหรือ ทำให้คนขี้เกียจและไร้เรี่ยวแรงในการทำงาน เป็นต้น

ปัจจุบันเริ่มมีการพิสูจน์แล้วว่าข้อเสียของกัญชาบางข้ออาจไม่ได้เป็นความจริงเสมอไป เช่น งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร SAGE Journals (2020) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการสูบกัญชาหลังเลิกงานไม่ส่งผลเสียต่อการทำงานในวันรุ่งขึ้น

การทดลองที่เริ่มต้นโดย Jeremy B. Bernerth และ H. Jack Walker นักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตท และ มหาวิทยาลัยออเบิร์น ประเทศสหรัฐฯ ต้องการศึกษาเอฟเฟคของกัญชาที่มีต่อความสามารถในการทำงานของคน (เช่น พฤติกรรมที่แสดงออกต่อเพื่อนร่วมงาน หรือ ทัศนคติที่มีต่องาน เป็นต้น) โดยการสอบถามคนทำงานจากสถานที่ทำงานทั่วไปจำนวนกว่า 281 คนถึงพฤติกรรมการใช้กัญชา พร้อมให้หัวหน้าของพนักงานเหล่านั้นประเมินผลการทำงานของพวกเขา

พนักงานทุกคนจะต้องรายงานเรื่องการใช้กัญชาแก่นักวิจัย (เช่น ความถี่และช่วงเวลาในการบริโภคกัญชา) ส่วนหัวหน้าจะเป็นคนประเมินผลการทำงานของพนักงานเหล่านั้นโดยใช้ 3 เกณฑ์ ได้แก่ ความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน และทัศนคติที่มีต่อตัวงาน เมื่อได้ข้อมูลครบแล้ว สุดท้ายนักวิจัยก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่เสพกัญชาในช่วงใกล้จะเริ่มงาน หรือ ในระหว่างทำงาน จะทำงานได้แย่ลง เพราะกัญชาได้ทำลายสมาธิในการทำงานของพวกเขา และยังบั่นทอนความสามารถในการแก้ปัญหาของพวกเขา แถมยังทำให้พวกเขาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานน้อยลงอีกด้วย

แต่ในทางกลับกัน การสูบกัญชาหลังเลิกงานไม่ส่งผลต่อการประเมินความสามารถของพนักงาน กล่าวคือ มันไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการทำงานของพนักงานในวันรุ่งขึ้นเลยนั่นเอง

นักวิจัยจึงเสนอว่าการสูบกัญชาหลังเลิกงานแล้ว ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานเสมอไป ซึ่งแตกต่างจากแอลกอฮอล์ที่อาจส่งผลเสียต่อการทำงานของเราได้ ทั้งก่อน ระหว่าง หรือ หลังการดื่ม

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่า นักวิจัยไม่รู้ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองใช้กัญชาแต่ละครั้งเป็นปริมาณเท่าใด แถมที่ผ่านมายังเคยมีการระบุถึงปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากกัญชา เช่น การทำงานของร่างกายแย่ลง ความจำเสื่อม หรือ ภาวะซึมเศร้า ดังนั้น การใช้กัญชายังคงต้องการความระมัดระวังทั้งในเรื่องวิธีการใช้ ปริมาณการใช้ รวมถึง เวลาในการใช้ด้วย

เกร็ดความรู้เรื่องกัญชา: กัญชาเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งเป็นสารที่ส่งผลต่อระบบประสาท และทำให้เราเกิดความผ่อนคลาย เมื่อเราสูบกัญชา สาร THC รวมถึง สารอื่น ๆ ที่อยู่ในพืชใบเขียวชนิดนี้ จะเดินทางผ่านปอดและมุ่งสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว ส่งผลเรา get high เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ความผ่อนคลาย ประสาทสัมผัสแปรปวน หรือ หัวเราะบ่อยขึ้น แทบจะทันทีจากหลังสูบ แต่ถ้าเราบริโภคกัญชาที่ผสมในอาหาร หรือ เครื่องดื่ม เอฟเฟคของกัญชาจะไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่อาจเกิดขึ้นภายใน 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง


 

Appendix: 1 / 2 / 3

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line