Life

10-80-10 rule กฎที่จะช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาคนในองค์กรได้ดีขึ้น

By: unlockmen December 1, 2021

คงไม่มีใครอยากพัฒนาคนที่ทำกำไรให้กับธุรกิจของตัวเอง เพราะนอกจากจะทำให้เสียทุนเปล่าแล้ว มันทำให้บริษัทไม่พัฒนาไปข้างหน้าอีกด้วย ผู้บริหารย่อมอยากพัฒนาคนที่สามารถทำกำไรให้บริษัทได้มากขึ้น และอยู่กับบริษัทไปนาน ซึ่งเครื่องมือนึงที่จะช่วยให้ผู้บริหารเลือกพัฒนาคนได้ถูกจุด คือ กฎ 10-80-10

ที่มาของ 10-80-10 rule

กฎ 10-80-10 คือ กฎที่พัฒนามาจาก Pareto principle ของ Vifredo Pareto นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี ซึ่งอธิบายว่า ผลงานหรือความร่ำรวย 80% เกิดขึ้นจากประชากรเพียง 20% เท่านั้น ต่อมาในช่วงปี 1940 Joseph M. Juran วิศวกรชาวอเมริกัน ได้นำกฎนี้มาประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมของคนมากขึ้น โดยมีใจความว่า 80% ของความสำเร็จในโปรเจ็กต์ใดโปรเจ็กต์หนึ่ง เกิดขึ้นจากการลงแรงของทีมเพียง 20%

จนถึงปัจจุบันมีกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น John Leach นำ Pareto principle มาพัฒนาให้เข้ากับพฤติกรรมของคนมากขึ้น จนเกิดเป็นกฎใหม่ชื่อว่า 10-80-10 ซึ่งแบ่งความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดี 10% กลุ่มปานกลาง 80% และกลุ่มแย่ 10% ซึ่งกฎนี้สามารถใช้ได้กับหลายเรื่อง เช่น แบ่งประเภทของพนักงานที่อยู่ในองค์กรดังนี้

  • 10% เจ้าหน้าที่ชั้นสูง – คนกลุ่มนี้เป็นหัวใจของธุรกิจ พวกเขายอมทุ่มเทเวลาและพลังงานเพื่อหาทางเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ หรือ ทำให้ธุรกิจได้รับผลกำไรมากที่สุด พวกเขาอาจเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ CEO ซึ่งเป็นคนกลุ่มบนของบริษัท
  • 80% คนขยัน – คนส่วนใหญ่ในบริษัท พวกเขามักโฟกัสกับการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และอาจไม่กระตือรือร้นกับการทำงานมากนัก เน้นทำงานตามสั่ง หรือ ทำงานให้เสร็จไปวัน ๆ
  • 10% คนไม่ขยัน – คนกลุ่มนี้นับเป็นจุดอ่อนของบริษัท พวกเขาอาจทำงานให้สำเร็จได้ แต่งานที่ออกมาอาจไม่มีคุณภาพ พวกเขามักไม่ชอบทำงานหนัก และ คิดกอบโกยผลประโยชน์มากกว่าจะทำกำไรให้บริษัท

ข้อดีเด่นของกฎ 10-80-10 คือ มันช่วยให้เราจัดสรรทุนในการพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรารู้ว่าคนกลุ่มไหนส่งผลต่อกำไรของบริษัทมากที่สุด และคนกลุ่มไหนส่งผลน้อย และเลือกลงทุนในกลุ่มคนที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการเพิ่ม productivity ของธุรกิจ กฎนี้ทำให้เรารู้ว่า เราควรลงทุนในคนขยันที่เป็น 80% ของบริษัท เพราะพวกเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด และควรขยายกลุ่มคน 10% บนให้มีมากขึ้นด้วย

 

วิธีการนำ 10-80-10 rule ไปใช้งาน

เวลาเราใช้กฎ 10-80-10 ในการพัฒนาเรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาความสามารถในการทำงานของคนในองค์กร หรือ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับคนทั่วไป สิ่งเราควรทำเป็นอย่างแรก คือ การทำให้กลุ่ม 80% กลายกลุ่ม 10% บนมากขึ้น

หากเราต้องการพัฒนากลุ่มคนธรรมดา 80% ให้กลายเป็นกลุ่มคนเก่ง 10% สิ่งเราควรให้ความสำคัญเสมอ คือ การสร้างกำลังใจให้พวกเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยเราอาจจะใช้วิดีโอหรือภาพในการอธิบายเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อปลุกใจพวกเขา และทำให้พวกเขามีความหวังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้น

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ คนกลุ่ม 80% กลายเป็น คนกลุ่ม 10% บนได้เร็วขึ้น คือ การให้คนจากทั้งสองกลุ่มทำงานร่วมกัน เพราะการได้อยู่กับคนเก่ง จะทำให้คนกลุ่ม 80% ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และคนกลุ่ม 10% อาจช่วยสอนงานให้พวกเขาได้

การทำให้กลุ่ม 80% รู้สึกว่าพวกเขาเป็นเจ้าของผลงานที่ตัวเอง หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทมากขึ้น เช่น ให้พวกเขาซื้อหุ้นของบริษัทได้ หรือ ให้พวกเขาเสนอไอเดียในเรื่องต่าง ๆ ได้ ก็ทำให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น และกลายเป็นคน 10% บนกันได้มากขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้การใช้ pear-pressure หรือ แรงกดดันจากคนรอบข้าง ก็ช่วยให้กลุ่ม 80% เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองได้เหมือนกัน เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบปรับตัวเข้าหาคนรอบข้าง หากพวกเขาอยู่ร่วมกับคนเก่งแล้ว พวกเขาก็จะพยายามทำตัวให้เป็นคนเก่งเหมือนกัน

การเปลี่ยนแปลงที่ดีมักไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับ แต่เกิดขึ้นจากการสร้างกำลังใจในการเปลี่ยนแปลง แรงสนับสนุนจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาคน หากคนกลุ่ม 80% ทำผลงานได้ดี อาจลองให้รางวัลพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเขา เท่านี้ก็ทำให้พวกเขาอยากเป็นคนกลุ่ม 10% มากขึ้นแล้ว


Appendix: 1 / 2

unlockmen
WRITER: unlockmen
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line