Life

กำลัง Suffer กับสังคมที่ทำงานใหม่ ? ลองใช้ 5 วิธีรับมือกับ Culture Shock ในที่ทำงาน

By: BAO October 28, 2020

เวลาเราย้ายงาน หรือ เข้าทำงานในที่ใหม่ สิ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอ คือ Culture Shock เพราะเรามักไม่รู้ว่า สถานที่ทำงานใหม่ของเราจะเป็นอย่างไร 100% เราเลยมักเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันในที่ทำงานใหม่ได้เสมอ และด้วยเหตุนี้เองที่ใครหลายคนรู้สึกท้อหลังจากทำงานไปได้ไม่กี่เดือน

UNLOCKMEN เลยอยากแนะนำวิธีการรับมือกับ Culture Shock ในที่ทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถปรับตัวในที่ทำงานใหม่ได้เป็นอย่างดี และมีความสุขกับการทำงานไปนานๆ

Culture shock คือ ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากการต้องเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ หรือ ไปเรียนต่อต่างประเทศ อาจส่งผลให้เรามีปัญหาเรื่องการเข้าสังคม เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยก เกิดความเบื่อหน่าย และท้อแท้กับการทำงานได้

เรามักจะหลีกเลี่ยง Culture Shock ไม่ได้ และอาจใช้เวลานานหลายเดือนถึงปี กว่าจะก้าวข้ามมันไปได้ อ้างอิงจาก โมเดลโค้งตัวยู (U-curve model) ของ Sverre Lysgaard นักสังคมศาสตร์ ที่อธิบายถึงขั้นตอนในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ของมนุษย์ ได้แก่

Honeymoon stage – ในขั้นนี้ เรายังตื่นเต้นกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อยู่ อาจเกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์แรกที่เราย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ตอนนั้น เราอาจรู้สึกตื่นเต้นกับการทานอาหารใหม่ๆ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอยู่ พูดง่ายๆ คือ มองว่าสังคมใหม่มีแต่เรื่องสวยงาม แต่แน่นอนว่าความรู้สึกย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

Frustation stage – เมื่ออยู่ในสังคมใหม่นานขึ้น (บางคนอาจ 3 เดือน) เราอาจรู้สึกว่าวัฒนธรรมใหม่ช่างแตกต่างจากวัฒนธรรมเก่า เราสับสน กังวล และทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ (หรือเกิด Culture Shock) ความตื่นเต้นที่เคยมีอาจกลายเป็นความไม่สบายใจ ความเครียด เพราะเจอกับสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับความเชื่อทางวัฒนธรรมของเราบ่อยๆ

Adjustment stage – เราเริ่มเคยชินกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบใหม่ (มักเกิดขึ้นหลังจากที่เราอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ 6 – 12 เดือน) เรารู้ว่าควรคาดหวังอะไรจากสถานการณ์ต่างๆ ไม่รู้สึกว่ามีอะไรใหม่ที่ต้องเรียนรู้แล้ว และทุกอย่างดูเป็นเรื่องปกติ เรามีทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้น และยอมรับ พร้อมเคารพวัฒนธรรมใหม่มากขึ้น

Mastery stage – เรามีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมใหม่ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะรับวัฒนธรรมใหม่โดยสมบูรณ์ และละทิ้งวัฒนธรรมเก่าทั้งหมด แต่เราจะรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กลายเป็นคนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมคู่ (bicultural identity) เช่น พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว

 

หากเราไม่สามารถรับมือกับ Culture Shock ได้ดี เราอาจทำงานได้อย่างไม่มีความสุข เราเลยอยากแชร์คำแนะนำของ Edythe Richards ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

 

ในระหว่างที่เรากำลังเรียนรู้สถานที่ทำงานใหม่ สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พยายามทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราในที่ทำงานเป็นบวกมากที่สุด ถ้าทุกคนชอบเรา เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้่น และสามารถทำงานในองค์กรได้อย่างยาวนาน

 

เราควรปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมงานใหม่ มากกว่า คาดหวังให้พวกเขาปรับตัวเข้าหาเรา เช่น เราอาจต้องตื่นเช้ากว่าเดิม หรือ พยายามเคยชินกับความเงียบ พยายามมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทาย และเราต้องเอาชนะมันให้ได้

 

เราต้องรู้ตัวว่า ความเศร้าอาจเกิดจากตัวเราเอง ถ้าเราไม่กังวลมากเกินไป เราจะพบว่ามีอิสระมากมายในการทำงาน

 

นอกจากจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้ว การปรับตัวในที่ทำงานใหม่ ยังต้องให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพด้วย เช่น พยายามพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกายเป็นประจำ และควรหาใครสักคน เป็นคนที่พูดคุยด้วยได้ในเวลาที่ต้องการ

 

การปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่อาจต้องใช้เวลาหลายเดือน ความอดทนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการปรับตัวเข้ากับที่ทำงาน

 

Appendixs: 1 /

 

 

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line