GADGETs

CAVIAR ‘GOLDEN ROCK’ PLAYSTATION 5 หุ้มทองให้ CONSOLE และ CONTROLLER

By: Chaipohn January 4, 2021

ชื่อของ Caviar เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงผู้นิยมเสริมทองคำให้ accessory ฮิต ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น iPhone, Samsung, นาฬิกา หรือแม้แต่รองเท้าผ้าใบ และล่าสุดคือผลงานที่เหล่า Gamers รุ่นใหญ่อาจจะสนใจ นั่นคือ “Golden Rock” PlayStation 5

น้ำหนักทองคำที่ Caviar ระบุว่าใช้ในการตกแต่าง Sony PlayStation 5 จะมีน้ำหนักรวมมากถึง 20 กิโลกรัม รวมบริเวณฝา console ทั้งสองด้าน หล่อและตกแต่งเป็นรูปทรง geomatric เลียนแบบสัมผัสของก้อนหิน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “Golden Rock” นั่นเอง และที่ Controller ทั้ง 2 อัน ยังถูกนำมาหุ้มด้วยหนังจระเข้ พร้อมแผ่นทองคำรูปทรงเดียวกันกับ console อีกด้วย

Caviar “Golden Rock” PlayStation 5 ยังไม่มีการเปิดราคา แต่คาดว่าจะใช้ทอง 24K น้ำหนัก 20 กิโลกรัม เบ็ดเสร็จรวม 1,312 บาท (ทอง 1 กิโลกรัม = 65.6 บาท) ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าราคาจะทะลุ 20 ล้านบาท

ใครสนใจสามารถ request price ได้ที่ https://caviar.global/announcement-of-2021-en/golden-rock/

Chaipohn
WRITER: Chaipohn
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line