Advertisement
Life

ปลุกไอเดียของทีมให้พรั่งพรู ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามแบบ HMW

By: BAO June 30, 2021

หลายคนเวลาเริ่มทำงานกลุ่ม หรือ โปรเจ็กต์ อาจประสบกับปัญหาสมองค้าง เพราะต้องรับข้อมูลมากมาย จนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี หรือ บางคนอาจเริ่มจากการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในนกลุ่มทุกคนก่อน ก่อนที่จะพบว่าทุกคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันจนไม่สามารถหาจุดตรงกลางได้ การคิดไอเดียมักเป็นเรื่องยากเสมอ UNLOCKMEN เลยอยากมาแนะนำวิธีการที่เรียกว่า HMW ซึ่งจะช่วยให้เรามองปัญหาถูกจุด และคิดไอเดียการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

HMW คืออะไร

HWM เป็นวิธีการคิดแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยมในหมู่ดีไซนเนอร์ มันมักถูกใช้ในเวลา brainstorming เพื่อทำโปรเพื่อเจ็กต์ใหญ่ หรือ คิดกลยุทธ์ในการทำงาน โดย HMW เป็นคำย่อของประโยคภาษาอังกฤษ How might we ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “เป็นไปได้ไหมที่จะ…”

คนมักจะเขียนประโยคนี้ลงในโน้ตหรือโพสอิท เพื่อสำรวจว่ามีอะไรคือปัญหาที่ควรแก้ไข หรือ สิ่งที่เราควรทำให้สำเร็จ ซึ่งมักใช้งานได้ดี เพราะการตั้งคำถามมักทำให้คนคิดถึงปัญหาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น มองเห็นปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น ช่วยให้คิดวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามมา

ดังนั้น หากทุกคนสามารถ HMW ไปใช้ได้ จะสามารถแก้ปัญหา และคิดไอเดียได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

วิธีการนำ HMW ไปใช้

เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำโน้ต HMW ก่อน ได้แก่ โพสอิท อุปกรณ์ในการเขียนหนังสือ และพื้นที่ในการแปะโพสอิท เช่น กำแพง หรือ กระดาน

จากนั้น ให้เรานำ Insight (ข้อมูล) หรือ pain point (ปัญหา) ที่เราได้รวบรวมมาสำหรับโปรเจ็กต์ มาเปลี่ยนเป็นคำถาม “How might we…” หรือ “เป็นไปได้ไหมที่จะ…” และเขียนลงในโพสอิท ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราพบว่าปัญหาของคนในชุมชน คือ ต่างคนต่างอยู่มากเกินไป เราอาจเปลี่ยนมันเป็น “เป็นไปได้ไหมที่จะทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น”

ในขณะที่เราเขียนคำถาม เราควรคิดถึงปัจจัยเบื้องหลังที่ทำให้มันเกิดขึ้นด้วย เช่น สิ่งที่ทำให้คนต่างคนต่างอยู่ อาจเป็นเพราะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ห่างกันเกินไป ธรรมชาติของคนในชุมชนที่ไม่ค่อยออกจากบ้าน หรือ การเดินทางไปมาหาสู่ที่ไม่ค่อยสะดวก เป็นต้น

พยายามทำโน้ตให้ได้มากที่สุด เพราะยิ่งเราทำได้มากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็มีมากขึ้นเท่านั้น และต่อมาให้เรานำโน้ตแต่ละอันมาตั้งคำถามต่อว่า “ทำไมเราถึงต้องทำมัน” และให้สมาชิกในกลุ่มเขียนคำตอบลงในโพสอิท

นำโพสอิทเหล่านั้นไปติดไว้บนโน้ต HMW ของเรา โดยเรียงลำดับคำตอบที่เข้าใจง่ายที่สุดไปยากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คำตอบที่ว่า “เพื่อทำให้ชุมชนของเรากลายเป็นจุดท่องเที่ยว” อาจอยู่ก่อนหน้า คำตอบที่ว่า “เพื่อให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัย” เป็นต้น

ลองไปดูปัญหาที่อยู่ในโน้ต HMW ของเรา และถามว่า อะไรที่ทำให้เราไม่สามารถทำมันให้สำเร็จได้ และรวบรวมคำตอบจากสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นให้เราเรียงคำตอบที่สมาชิกกลุ่มเขียนใส่โพสอิทจากที่มีรายละเอียดน้อยสุดไปยังที่มีรายละเอียดมากที่สุด ซึ่งการเรียงลำดับคำตอบจะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากขึ้น

สิ่งที่เราควรคำนึงเวลาใช้ HMW คือ เราต้องตั้งคำถาม HMW ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะถ้าทุกคนไม่เข้าใจคำถาม มันก็ยากที่เราจะได้คำตอบที่ดี

และนี่ก็เป็นวิธีการใช้ HMW อย่างง่าย ที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนไปลองใช้เวลาทำงานกลุ่ม โดยเราหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณมากที่สุด


Appendix: 1 / 2

Image

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line