Business

วิถีไทย ‘VT THAI’ เว็บไซต์น้องใหม่กับงานหัตถกรรมที่น่าจับตามอง

By: Chaipohn October 19, 2017

ถ้าพูดถึงแฟชั่น เรานึกถึงแบรนด์ฝรั่งเศส

ถ้าพูดถึงรถยนต์ เรานึกถึงประเทศเยอรมนี

ในด้านงาน Craft ของสินค้า กระบวนการผลิต และความสวยงาม ประเทศไทยของเรานั้นถือว่ามีความโดดเด่นไม่แพ้ใครในโลก เรามีของดี จากวัตถุดิบที่ดี แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่จะอยู่แค่ในระดับ OTOP หรือสินค้าพื้นบ้าน

ในขณะที่เรานั่งมองสิ่งเหล่านั้นจนชิน แบรนด์ฝรั่งต่างชาติ ต่างขวนขวายเอาของดี ไอเดียสินค้าจักสานของไทยไปปรับเปลี่ยน สร้างมูลค่าให้แบรนด์เหล่านั้นกันเป็นว่าเล่น เพียงเพราะเราขาดการทำ branding ที่ดี ขาดการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านั้น แต่ข่าวดีคือตอนนี้เราได้รู้จักกับ StartUp น้องใหม่ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศบนเวทีการประกวดมาแล้วมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การผลักดันให้สินค้างาน Craft ของไทย มีการออกแบบที่ทันสมัย มี branding ที่ดี รวมถึงการทำ packaging ที่สร้างมูลค่าได้มากมายทวีคูณ

จักสานไทยสู่ตลาดสากล website น้องใหม่ในนาม VT THAI หรือวิถีไทย เกิดขึ้นริเริ่มด้วยคุณจิรโรจน์ ได้มีโอกาสเดินทางไปตามต่างจังหวัดของไทยในแต่ละพื้นที่ซึ่งเห็นว่างานจักสานของไทยนั้นเป็นงานฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความสวยงาม มีคุณค่าและใช้เวลาในการทำ หากแต่ราคาของมันนั้นช่างสวนทางกับมูลค่าและคุณค่าที่ควรจะเป็น

นอกจากนั้นยังได้เห็นถึงปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ การออกแบบสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย หรือความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ ไปจนถึงการทำการตลาด ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล

คุณจิรโรจน์จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะยกระดับงานจักสานไทยสู่ตลาดสากล โดยได้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.vtthai.com เพื่อรวบรวมงานจักสานของไทย เพื่อเป็นช่องทางที่จะนำสินค้าของไทยนั้นสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่ ด้วยการนำสินค้าของชาวบ้านนั้นมาถ่ายรูปภาพ แต่งเรื่องราวรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

ซึ่งในปี 2560 นี้ ทางวิถีไทย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพในด้าน design ด้วยการเข้าไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดงานหัตถกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น และเป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบใหม่ เพื่อให้เข้ากับ lifestyle ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกันทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน AIS the Startup และเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” และในปี 2561 นั้น วิถีไทยยังได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการโปรโมตเว็บไซต์ในปีการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากแบรนด์ VT THAI คุณจิรโรจน์ ยังได้นำแนวคิดเดียวกันไปใช้สร้างความแตกต่างให้แบรนด์แฟชั่นสุภาพบุรุษชื่อดัง Mango Mojito โดยการใช้ไอเดียการจักสาน มาใช้ตอกย้ำไอเดียว่ามันสามารถไปได้กับงานแฟชั่น โดยเฉพาะรองเท้าผักตบ ที่ถูกใจชาวต่างชาติอย่างจัง สร้างมูลค่าเพิ่มจากงาน Craft ของไทยให้เห็นภาพจับต้องได้ง่ายขึ้น

นับว่าเป็นโปรเจคท์ที่น่าจับตามองมาก ลองคิดดูว่า ถ้าแต่ละชุมชนสามารถผลิตสินค้าที่มีความทันสมัย เข้ากับแฟชั่นและเทรนด์ของโลก มี branding ที่ดี นอกจากจะยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยได้ตั้งแต่รากฐาน ยังช่วยปรับให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้นได้แบบองค์รวมอีกด้วย

Chaipohn
WRITER: Chaipohn
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line