CARS

NEW MG ZS EV กับระบบแบตเตอรี่ที่ดึงสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

By: SPLESS June 1, 2020

คงยากจะปฏิเสธว่าทุกวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้นเรื่อย ๆ  จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ชายอย่างเรา ๆ ควรจะหันมาทำความรู้จักเทคโนโลยีด้านยนตรกรรมชนิดนี้ให้เข้าใจมากขึ้น ทั้งระบบการทำงานรวมไปถึงส่วนประกอบพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้า เพราะเราเชื่อว่าอีกไม่นาน ความรู้ในด้านนี้จะมีประโยชน์สำหรับการเลือกรถยนต์ไฟฟ้าสักคันมาใช้งานแน่นอน

สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือ รถ EV ส่วนประกอบสำคัญที่สุดที่พวกเราควรทำความรู้จักให้ดี นั่นก็คือ แบตเตอรี่ ที่เปรียบได้ดั่งหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้า ถ้าน้ำมันและเครื่องยนต์เผาไหม้คือหัวใจที่ขับเคลื่อนรถยนต์ทั่วไป แบตเตอรี่ขับเคลื่อนที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถคือแหล่งพลังงานหลัก ทำหน้าที่ส่งกำลังไฟฟ้าไปยังมอเตอร์เพื่อเริ่มต้นการขับเคลื่อนรถ

คำถามที่สำคัญคือ รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ในบ้านเรา ระบบแบตเตอรี่แบบไหนที่จะทำให้ขับขี่ได้อย่างเต็มสมรรถนะมากที่สุด?

ปกติการทำงานของ ‘แบตเตอรี่ขับเคลื่อน’ จะสามารถทำงานได้ดี และดึงสมรรถนะสูงสุดเมื่ออยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม การทำงานของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนจึงต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งจะช่วยให้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนสามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องบอกก่อนว่าระบบนี้มีความแตกต่างกันไปในรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละแบรนด์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตามแต่ละภูมิภาค โดยระบบควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ขับเคลื่อนจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังต่อไปนี้

ระบบ Heating System: ระบบควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ขับเคลื่อน Heating System สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในประเทศที่มีอากาศหนาว หรืออุณหภูมิติดลบ โดยภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ระบบจะทำหน้าที่ส่งผ่านความร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนให้สูงขึ้น ทำให้มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการขับขี่ใช้งานต่อไป

ระบบต่อมาคือ ระบบ Cooling System: เป็นระบบที่เหมาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานในประเทศเขตร้อน เช่นประเทศในทวีปเอเชียและประเทศไทย ที่มีอุณหภูมิสูงในบางฤดูกาล โดยระบบ Cooling System จะทำหน้าที่ในการควบคุมความร้อนของแบตเตอรี่ขับเคลื่อน

เพราะนอกจากอุณหภูมิแวดล้อมจะสูงแล้ว เมื่อแบตเตอรี่ขับเคลื่อนมีการใช้งานในระหว่างการขับขี่หรือการชาร์จเร็ว จะทำให้มีความร้อนเพิ่มขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของระบบ Cooling ที่ช่วยในการลดอุณหภูมิแบตเตอรี่ขับเคลื่อนให้เย็นลง เพื่อให้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนมีอุณหภูมิเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการควบคุมอุณหภูมิของ Cooling System นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น แบบ Air Flow หรือระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และแบบ Liquid Cooling System หรือ ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว ซึ่งประสิทธิภาพด้านการระบายความร้อนของแต่ละแบบจะมีแตกต่างกัน


NEW MG ZS EV มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขับเคลื่อนแบบ Lithium-ion ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกักเก็บพลังงานได้ดี สาเหตุเพราะเซลล์ Lithium-ion นั้นมีช่วงอุณหภูมิทำงานอยู่ระหว่าง -20 องศาเซลเซียส จนถึง 45 องศาเซลเซียส และช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานจะอยู่ระหว่าง 10 – 35 องศาเซลเซียส ระบบ Cooling System สำหรับแบตเตอรี่ขับเคลื่อนจึงถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งการขับขี่และการชาร์จแบบเร็วท่ามกลางสภาพอากาศร้อน ๆ อย่างประเทศไทย เพื่อที่จะทำให้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนนั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการทำงาน ส่งถ่ายพลังงานได้อย่างเต็มที่ และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขับเคลื่อน

หากปล่อยแบตเตอรี่ขับเคลื่อนให้ทำงานภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและมี Cooling System ที่ไม่เหมาะสมกับอากาศเมืองไทย อาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนได้ (เปรียบเสมือนเราใช้มือถือ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนักจนมีความร้อนสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ รวมถึงอายุการใช้งานที่อาจจะสั้นลงได้)

แบตเตอรี่ขับเคลื่อนที่ติดตั้งบนรถยนต์ NEW MG ZS EV ที่จำหน่ายในประเทศไทย มาพร้อมกับระบบ Cooling System แบบ Liquid Cooling โดยจะมีองค์ประกอบของระบบ ดังนี้

Coolant Hoses – ท่อน้ำยาหล่อเย็น สำหรับส่งผ่านน้ำหล่อเย็นไปยัง Cold plate (แผ่นระบายความร้อน)

Cold Plate – แผ่นระบายความร้อนมีลักษณะแบนเรียบ พื้นผิวมีความมันเงา ติดตั้งที่ส่วนฐานของแพคแบตเตอรี่ขับเคลื่อน เพื่อทำการระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่ขับเคลื่อนในขณะที่ใช้งาน เช่น ในระหว่างการขับขี่ หรือการชาร์จไฟแบบเร็ว หรือแม้กระทั่งการใช้งานภายใต้สภาวะอากาศที่ร้อนจัดในประเทศไทยเป็นต้น

Thermal Pad – แผ่นนำความร้อน มีลักษณะเป็นสีชมพูที่ติดตั้งอยู่บน Cold plate ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากแบตเตอรี่ขับเคลื่อน ลงไปยัง Cold plate เพื่อให้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนมีอุณหภูมิลดลง

การทำงานของระบบระบายความร้อน เริ่มจากน้ำยาหล่อเย็นจะไหลผ่านไปตามท่อ Coolant Hoses ภายในแบตเตอรี่แพค ส่งไปยัง Cold plate หรือ แผ่นระบายความร้อนที่มี Thermal pad วางไว้ด้านล่างอีกชั้น โดยแผ่นระบายความร้อนนี้ติดตั้งอยู่ใต้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนทุก Module

เมื่อแบตเตอรี่ขับเคลื่อนเกิดความร้อน แผ่น Thermal pad จะทำการดูดซับความร้อนของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนแต่ละ module ถ่ายไปยัง Cold plate ที่มีน้ำยาหล่อเย็นอยู่ น้ำยาหล่อเย็นนี้จะดูดซับความร้อน และส่งผ่านน้ำร้อนออกไปยังระบบด้านนอก เพื่อทำให้อุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็นลดลงอีกครั้ง

จากนั้นน้ำยาที่มีอุณหภูมิต่ำจะไหลกลับสู่ระบบเพื่อทำการระบายความร้อนจากแบตเตอรี่อีกครั้ง โดยระบบทั้งหมดเป็นระบบหมุนเวียนแบบปิด น้ำยาหล่อเย็นนี้จะไม่ได้สัมผัสกับแบตเตอรี่โดยตรง จึงไม่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ขับเคลื่อน และไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาหล่อเย็นตลอดเวลา

ถังพักน้ำหล่อเย็นภายในห้องเครื่องของรถยนต์ NEW MG ZS EV

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นนี้ถูกกำหนดช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นไปตามกำหนดการที่ระบุไว้ในคู่มือ หรือหากต้องการตรวจสอบด้วยตัวเองสามารถตรวจสอบได้จากการสังเกตระดับน้ำในถังพักที่ติดตั้งในห้องเครื่องด้านขวาของรถ โดยระดับน้ำหล่อเย็นที่เหมาะสมจะมีระดับอยู่ระหว่าง ขีด Min และ ขีด Max

ระบบ Cooling system นี้จะช่วยให้แบตเตอรี่ขับเคลื่อนของรถยนต์ NEW MG ZS EV มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการทำงานและการส่งพลังงานที่ดีเยี่ยม และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ในสายการผลิตของ NEW MG ZS EV ยังมีการทดสอบการรั่วของระบบหล่อเย็นโดยการอัดอากาศเข้าสู่ระบบ Cooling system ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐานการผลิต ก่อนนำแบตเตอรี่ขับเคลื่อนประกอบกับตัวรถ


มาดูกันที่ภายในแบตเตอรี่แพคของรถยนต์ NEW MG ZS EV กันบ้าง รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มีแบตเตอรี่ขับเคลื่อนทั้งหมดจำนวน 18 Module และมีคำถามจำนวนมากถึงส่วนการซ่อมบำรุง เพราะหลายท่านอาจสงสัยและมีความกังวลใจในเรื่องอาการเสื่อมของแบตเตอรี่ในอนาคต เนื่องจากคิดว่าราคาของการเปลี่ยนแบตเตอรี่มีราคาค่อนข้างสูง หากต้องเปลี่ยนเป็นแพคใหญ่ทั้งแพค

แต่ในปัจจุบัน สำหรับการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รถยนต์ NEW MG ZS EV กลับมอบทางเลือกที่ดีกว่าให้คนที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าเพราะทาง MG Sales (Thailand) สามารถนำเทคโนโลยีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เฉพาะ Module ที่เสื่อมสภาพมาใช้ สำหรับการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ขับเคลื่อนในประเทศไทย

หากพบว่าแบตเตอรี่ขับเคลื่อนมีความเสื่อมเกิดขึ้น ผู้ใช้งานสามารถที่จะเปลี่ยนเฉพาะ Module นั้น ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ขับเคลื่อนทั้งแพค ดังนั้นจึงสบายใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ จะไม่ถูกบังคับให้เปลี่ยนยกแผงจนค่าใช้จ่ายบานปลายอย่างแน่นอน

สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของแบตเตอรี่ของ  NEW MG ZS EV จะมีการตรวจสอบตามกำหนดการเข้าเช็คระยะของรถ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการของ MG ทั่วประเทศ

ชาว UNLOCKMEN คนไหนที่ให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้า NEW MG ZS EV ถือเป็นยนตรกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองไทยอย่างแท้จริง พร้อมราคาที่คุ้มค่าที่สุดในตลาด ณ​ ปัจจุบัน

ไปทำความรู้จักรถยนต์คันนี้เพิ่มเติมได้ที่ www.mgcars.com/th/mg-models/new-mg-zs-ev

 

 

SPLESS
WRITER: SPLESS
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line