Life

งานวิจัยเผย REALISTS คนมองโลกตามความเป็นจริง มีความสุขมากกว่ามองโลกในแง่บวก

By: BAO July 15, 2020

หลายคนอาจได้ยินบ่อยๆ ว่า เวลาไม่กล้าตัดสินใจทำอะไร เพราะกลัวผลลัพธ์ออกมาไม่ดี ให้พยายามมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ ประโยคนี้อาจเป็นคำแนะนำที่ไม่ดีก็เป็นได้ เมื่องานวิจัยล่าสุดบอกว่าคนที่มองโลกตามความเป็นจริงจะมีความสุขในระยะยาวมากกว่าคนที่มองโลกในแง่บวก

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB) โดย ทีมวิจัยได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังด้านการเงินในชีวิตของคนกับผลลัพธ์ที่ออกมาตามความเป็นจริงในช่วงเวลาหลายสิบปี

พวกเขาได้นำข้อมูลจากแบบสำรวจชาวอังกฤษที่ทำในระยะยาวชื่อว่า British Household Panel Survey ซึ่งได้มีการติดตามคนจำนวนกว่า 1,600 คนเป็นเวลากว่า 18 ปี มาวิเคราะห์ และเพื่อดูว่าใครที่มีความสุขในระยะยาวมากกว่ากันระหว่าง คนที่มองโลกในแง่ดี (optimists) คนที่มองโลกในแง่ร้าย (pessimists) และ คนที่มองโลกตามความเป็นจริง (realists) นักวิจัยได้นำข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างรายงานด้วยตัวเองเกี่ยวกับความสุขในชีวิตและความกังวลทางจิตวิทยามาหาคำตอบ

พบว่าผู้ที่คาดหวังผลลัพธ์ที่มากเกินความเป็นจริง จะมีความสุข (well-being) น้อยกว่าผู้ที่คาดหวังอะไรตามความเป็นจริง ซึ่งตัวงานวิจัยเองก็ยังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการตัดสินใจโดยอิงจากความแม่นยำและการประเมินแบบไม่มีอคติด้วยเช่นกัน

ทีมวิจัยกล่าวถึงสาเหตุที่ optimists และ pessimists ไม่ค่อยมีความสุขว่า ในท้ายที่สุดความผิดหวังจะครอบงำความคาดหวังในสิ่งที่ดีที่สุด และทำให้ optimists มีความสุขน้อยลง

ส่วน pessimists ที่คาดหวังแต่ผลลัพธ์ที่แย่ๆ จะเอาชนะอารมณ์ด้านบวก จนทำให้พวกเขาพยายามไม่พยายามจะทำชีวิตให้ได้ดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้

จากงานวิจัยชิ้นนี้ เราจะเห็นว่า ไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องกำจัดความคิดลบด้วนการคิดในแง่บวก กลับกัน การตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยอิงจากข้อมูลและหลักฐานตามความเป็นจริงจะดีกว่าด้วยซ้ำไป เพราะมันจะช่วยให้เรามีความสุขในระยะยาวได้มากกว่าการพยายามคิดในแง่บวกและคาดหวังผลลัพธ์มากเกินไปโดยไม่อิงตามความเป็นจริง

เพราะผลสุดท้าย การความหวังหรือโลกสวยมากเกินไป อาจจะทำให้เราเจ็บเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ การเดินทางสายกลาง ไม่มากไป ไม่น้อยไป ยังคงเป็นทางเดินที่ดีที่สุดเสมอครับ

 

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line