Work

UNLOCK YOUR TRAITS: นิสัยที่ผู้ชาย EQ สูงต้องมีติดตัวไว้ เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต

By: PERLE November 26, 2018

นอกจาก IQ (Intelligence Quotient) หรือความฉลาดทางเชาว์ปัญญาแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่หนุ่ม ๆ จะขาดไม่ได้เพื่อเป็นบุคคลคุณภาพในสังคมคือ EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์

ทั้งสองสิ่งนี้ต่างก็ช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้ สำหรับ IQ นั้นทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไร และก็น่าจะเคยผ่านการทดสอบเพื่อวัดระดับของตัวเองกันมาแล้ว ดังนั้นวันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักอีกด้านของความฉลาด ที่ไม่เกี่ยวกับความรู้ แต่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ให้มากขึ้น

สำหรับ EQ นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้านด้วยกัน

  • Awareness of Emotions: การตระหนักรู้ถึงอารมณ์ตัวเองและคนรอบข้าง
  • Harnessing of Emotions: การควบคุมอารมณ์และปรับใช้อารมณ์เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  • Managing of Emotions: การจัดการบริหารอารมณ์

วันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมหรือนิสัยที่ผู้มี EQ สูงพึงกระทำ เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จในอนาคต

รู้จักตัวเอง

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์คือการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ตัวเอง การรับรู้ถึงอารมณ์ตัวเองจะทำให้เราสังเกตถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและรับมือมันได้อย่างถูกต้อง ก่อนจะนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอน ใจเย็น มีสติ ไม่วู่วาม ทำให้ปัญหาถูกคลี่คลายในแบบที่ควรจะเป็น

รับรู้ถึงอารมณ์ผู้อื่น

การรับรู้แค่ตัวเองนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เกือบทุกช่วงเวลาของชีวิตเราคือการอยู่ร่วมกับคนอื่น ดังนั้นการที่เราสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกคนอื่นได้จะทำให้เรารู้ว่าเราควรปฏิบัติกับคน ๆ นั้นอย่างไร ควรใช้คำพูดแบบไหนกับคนแบบนี้ ควรปลอบเวลาไหน ควรกระตุ้นเวลาไหน ซึ่งถ้าเรามีทักษะด้านนี้จะทำให้เราเป็นที่รักของคนรอบข้างและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

เป็นผู้ฟังที่ดี

การเป็นผู้ฟังที่ดีคืออีกลักษณะนิสัยที่จำเป็นสำหรับการเป็นคนมีความฉลาดด้านอารมณ์ เนื่องจากการที่จะรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างนั้นนอกจากการสังเกตแล้ว การได้รับฟังและพูดคุยจะทำให้เราได้เข้าใจคน ๆ นั้นมากขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดในการจะเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นคือการรับฟังแบบตั้งใจ เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่คู่สนทนาเล่าจริง ๆ ไม่ใช่แค่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา และพูดคุยเพื่อให้มันผ่านไปเท่านั้น

รับรู้ถึงสภาพแวดล้อม

นอกจากการรับรู้ถึงอารมณ์ผู้อื่นแล้ว ในสถานการณ์ที่มีคนกลุ่มใหญ่แล้ว การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในแง่การทำงาน เนื่องจากเมื่อเรารับรู้ เราจะสามารถใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อนำพาทีมไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ ซึ่งจะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถคาดการณ์และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะมีความสามารถในการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยการอ่านอารมณ์ของคนที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ดังนั้นเมื่อสามารถคาดการณ์ได้ก่อน ก็จะมีวิธีในการตอบสนองและรับมือได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องจากผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้ว

 

เห็นอกเห็นใจ

Daniel Goleman ผู้เขียนหนังสือ Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ ได้บอกไว้ว่าการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือองค์ประกอบสำคัญของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ การเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากจะเป็นผลดีกับคน ๆ นั้นแล้ว ตัวเราเองก็จะได้รับความสุขจากการเป็นผู้ให้ และการสร้างมิตรไว้นั้นจะส่งผลดีในระยะยาวกับเราอย่างแน่นอน

รับความกดดันได้ดี

เนื่องจากคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นจะตระหนักรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองได้ดีดังนั้นเมื่อต้องเจอกับความเครียด คนเหล่านี้ก็จะรู้วิธีในการรับมือกับมันและเมื่อเราไม่จมอยู่กับความเครียด มันก็จะไม่ส่งผลกระทบถึงชีวิตประจำวัน สามารถทำทุกอย่างได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนปกติ

เหล่านี้คือลักษณะนิสัยที่หนุ่ม ๆ ผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ควรมีติดตัวเอาไว้ และเชื่อเถอะว่ามันจะเป็นผลดีกับคุณแน่นอน ทั้งในแง่การงาน, การเข้าสังคม, และความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

 

SOURCE1/2

PERLE
WRITER: PERLE
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line