World

DEMOCRATS IS BACK TO THE HOUSE: สรุปผลการเลือกตั้ง MIDTERM สหรัฐอเมริกา ใครคือผู้ชนะในศึกชิงเก้าอี้ครั้งนี้

By: PERLE November 7, 2018

ในเวลานี้คงไม่มีประเด็นไหนจะร้อนแรงและน่าสนใจสำหรับชาวโลกมากไปกว่า ‘การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอเมริกา 2018’ เพราะถึงแม้จะเป็นเรื่องราวภายในประเทศ แต่ก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาคือมหาอำนาจของโลก ทุกนโยบายที่ผ่านสภาคองเกรสออกมาย่อมส่งผลต่อคนทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก ซึ่งตอนนี้ถึงแม้การนับคะแนนจะยังไม่สิ้นสุด แต่โฉมหน้าของผู้ชนะก็ปรากฏแล้ว อย่างไรก็ตามก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักการเลือกตั้งกลางเทอมกันก่อนดีกว่า

What is U.S. Midterm Elections?

ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายการเลือกตั้งกลางเทอมคือการประเมินว่าพอใจกับการทำงานใน 2 ปีที่ผ่านมาของประธานาธิบดีหรือเปล่า ถ้าไม่พอใจก็จะมีสิทธิตัดสินใจอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีในการเลือกตั้งกลางเทอม

ในการเลือกตั้งกลางเทอมนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาคองเกรส ซึ่งในที่นี้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน และ 1 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภา

สภาคองเกรสคือการรวมกันของสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา สมาชิกทั้งสองสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งหมด 435 คน โดยแต่ละคนคือตัวแทนจากเขต ๆ หนึ่ง มีวาระการปฏิบัติงานสองปี จำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นอยู่กับประชากรของมลรัฐนั้น ๆ สำหรับจำนวนสมาชิกวุฒิสภานั้น ทุกรัฐจะมีสมาชิกวุฒิสภาสองคนเท่ากันหมด ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงมีสมาชิกวุฒิสภาทั้งสิ้น 100 คน วาระการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาคือ 6 ปี

ความสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมคือเป็นการกำหนดว่าพรรคใดจะคุมอำนาจในสภาคองเกรสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการปกครองประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติกฎหมาย

คำถามต่อมาคือเมื่อ 2 ปีที่แล้วพรรค Republican ของโดนัล ทรัมป์คว้าเสียงข้างมากไปครอง แต่ถ้าในครั้งนี้สถานการณ์เกิดพลิกผัน พรรค Democrats เกิดพลิกกลับมาเป็นเสียงข้างมาก ผลที่ตามมาคืออะไร ?

คำตอบคือการจะตรากฎหมายใด ๆ นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส  หมายความว่าหากประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ต้องการออกกฎหมายใด ๆ ในอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากจะต้องได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสภาที่มีสมาชิกพรรค Republican เป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิก Democrats เป็นเสียงข้างมากด้วย

Democrats Control the House

ถึงแม้ว่าขณะที่เราเขียนบทความนี้ศึกชิงเก้าอี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี 2018 ยังไม่สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ เนื่องจากการนับคะแนนยังไม่เสร็จสิ้น แต่เราก็ทราบแล้วว่าพรรค Democrats คือผู้ชนะในศึกครั้งนี้ พวกเขาสามารถพลิกสถานการณ์จากเมื่อ 2 ปีที่แล้วได้อย่างสวยงาม

ผลคะแนนสดตอนนี้ Democrats คว้าเก้าอี้ในสภาผู้แทนราษฎรไปถึง 223 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่า 2 ปีที่แล้วถึง 28 ที่นั่ง ในขณะที่พรรค Republican มีเพียง 197 ที่นั่งในมือเท่านั้น ดังนั้นถึงแม้ว่าต่อให้อีก 15 ที่นั่งซึ่งยังนับคะแนนไม่เสร็จสิ้นเป็นของ Republican ทั้งหมดก็ยังไม่เพียงพอให้พรรคของโดนัล ทรัมป์ กลายเป็นเสียงข้างมากอยู่ดี  ส่วนวุฒิสภานั้นยังคงเป็น Republican ที่ยังครองที่นั่งได้มากกว่าด้วยจำนวน 51 ที่นั่ง ในขณะที่ 46 ที่นั่งเป็นของ Democrats และศึกสุดท้ายที่มีเก้าอี้ผู้ว่าการรัฐเป็นเดิมพัน ถึงแม้ว่า Democrats จะได้เก้าอี้พิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 7 ที่นั่ง ขึ้นมาเป็น 23 ที่นั่ง แต่ก็ยังน้อยกว่า Republican ที่ 26 ที่นั่งอยู่ดี

What the Americans Tell Us?

จากผลการเลือกตั้งกลางเทอมนี้ ประชาชนคนสหรัฐอเมริกากำลังบอกอะไรเรา?

จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าฐานเสียงสำคัญของ Democrats อยู่ในบริเวณ East Coast และ West Coast เป็นหลัก ซึ่งเมืองหรือมลรัฐที่อยู่ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นเมืองใหญ่มีประชากรเยอะแทบทั้งสิ้น นั่นอาจหมายความว่ากลุ่มคนเมืองซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศเริ่มตั้งคำถามถึงการทำงานของโดนัล ทรัมป์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สะท้อนถึงการแบ่งแยกของแนวคิดอย่างชัดเจนระหว่างคนเมืองและคนชนบท นอกจากนั้นการออกมาใช้สิทธิ์ที่มากขึ้นของชนกลุ่มน้อย คนรุ่นใหม่และการได้ที่นั่งสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นก็สะท้อนถึงความนิยมของพรรค Democrats ที่เพิ่มมากขึ้นในเขตชานเมือง นอกจากนั้นพรรคลาแห่งอเมริกันชนพรรคนี้ยังสามารถคว้าชัยชนะในเขตที่เคยพ่ายแพ้เมื่อ 2 ปีก่อนได้อีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ขวาจัดอย่างมลรัฐ Texas และ Arizona พรรค Democrats ก็แพ้ไปเพียวฉิวเฉียด

ในส่วนของพื้นที่สีแดงในภาพ (มีพื้นที่สีแดงมากกว่า แต่ด้วยประชากรในพื้นที่ที่น้อยกว่าจึงทำให้มีจำนวนเก้าอี้น้อยกว่า) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมลรัฐที่มีจำนวนประชากรน้อย ไม่ใช่เมืองใหญ่ ยังมีวิถีชีวิตแบบชนบทปะปนอยู่กับสังคมโลกยุคใหม่ พื้นที่เหล่านี้ยังคงเป็นของ Republican ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวยังมีความเข้มข้นในแนวคิดอนุรักษ์นิยม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โดนัล ทรัมป์ จะคว้าใจคนกลุ่มนี้ไปครอง

ความหมายของผลการเลือกตั้งนี้จึงอาจสรุปได้ว่านโยบายขวาจัดนั้นอาจจะไม่สามารถครองใจคนเมืองซึ่งเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่ได้อีกแล้ว เป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับ Republican เพราะถึงแม้พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้า พวกเขาอาจจะได้ที่นั่งในเขตเมืองมากขึ้นก็จริง แต่นั่นก็หมายความพวกเขาอาจเสียที่นั่งซึ่งเป็นฐานเสียงดั้งเดิมไปด้วยเช่นกัน

น่าสนใจจริง ๆ ว่าอีก 2 ปีต่อจากนี้เกมการเมืองกระดานนี้จะเดินไปในทิศทางไหน โดนัล ทรัมป์ จะทำยังไง เนื่องจากเขาคงไม่สามารถบริหารประเทศได้สะดวกโยธินเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว อาจจะมีกฎหมายจำนวนมากไม่ผ่านสภาคองเกรส และสถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลอะไรถึงโลกใบนี้และประเทศของเราบ้าง มาจับตามองไปพร้อมกัน

 

SOURCE1

SOURCE2

SOURCE3

PERLE
WRITER: PERLE
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line