ความดีงามอีกอย่างของเล่มนี้คือได้ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่คลุกคลีกับธุรกิจญี่ปุ่นมานานเป็นคนเล่าเรื่องและวิเคราะห์ให้ฟังแบบเข้าใจง่าย ส่วนใครที่อยากทำความรู้จักอาจารย์ก่อนหาหนังสือเล่มนี้อ่าน อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ ZERO TO HERO: ‘เกตุวดี MARUMURA’ จากเด็กสาวผู้อ่านชินจังสู่นักเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น