Life

น้อมรำลึกถึง ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ จากหนังสือ 5 เล่มที่ผู้ชายอย่างเราควรอ่าน

By: PSYCAT October 13, 2017

นับตั้งแต่วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตจนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งปี เราในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่เกิดและเติบโตมาภายใต้ร่มพระบารมีคงไม่มีวันใดที่ไม่น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน UNLOCKMEN เชื่อว่าภาพพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยคงแจ่มชัดอยู่ในใจ แต่จะดียิ่งกว่าถ้าเราได้อ่านหนังสือเพื่อกระตุ้นเตือนความทรงจำและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นให้ยังกระจ่างชัดในใจยิ่งขึ้น นี่จึงเป็น ‘เรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9’ จากหนังสือ 5 เล่มที่ UNLOCKMEN เห็นว่าผู้ชายอย่างเราควรอ่าน

พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์

ตลอดระยะเวลา 6 ทศวรรษที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ เราในฐานะพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เห็นพระราชกรณียกิจมากมายเป็นล้นพ้น รวมถึงการทรงงานหนักที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพระองค์ท่าน แต่พระองค์ท่านก็ยังทรงมีพระราชอารมณ์ขัน ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ ” พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์” เล่มนี้ที่เราจะได้ระลึกถึงและปลาบปลื้มใจไปพร้อม ๆ กัน

พระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง

หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงเป็นพระราชนิพนธ์ที่เป็นสารคดีเล่าเรื่องทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล่าถึงประวัติที่มาของทองแดงอย่างละเอียด

การได้อ่านพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงจึงทำให้เราได้ชื่นชมพระเมตตาของในหลวง ร.9 ที่ทรงมีให้แก่สุนัขทรงเลี้ยง แม้จะเป็นเพียงสุนัขข้างถนนมาก่อน นอกจากนั้นเราจะได้เห็นความเฉลียวฉลาดของคุณทองแดงและความสัมพันธ์ของพระองค์ท่านกับสัตว์ทรงเลี้ยงอีกด้วย

ของขวัญแด่พ่อ

ในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เราล้วนมีความทรงจำเกี่ยวกับพระองค์ท่านในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ในวันที่เราต้องการรำลึกถึงพระองค์ท่านเพื่อใช้เป็นแรงใจในการก้าวช้ามช่วงเวลาอันโศกเศร้าไปได้ การได้นึกถึงพระองค์ท่านจากความทรงจำถือเป็นการเยียวยาอย่างหนึ่ง

‘ของขวัญแด่พ่อ’ คือหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของราษฎรที่เคยมีโอกาสถวายสิ่งของแก่พระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้เป็นที่รัก นี่จึงเป็นการรวบรวมความทรงจำอันเป็นประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ

กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน

หากจะกล่าวถึงหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ครบถ้วนที่สุด ‘กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน’ จะเป็นหนังสืออีกเล่มที่ผู้ชายอย่างเราไม่ควรพลาด รวมถึงอีกหลายประเด็นที่เราไม่อาจหาอ่านได้จากที่ไหน เช่น การสืบราชสันตติวงศ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะองคมนตรี

การอ่าน ‘กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน’ จะทำให้เราเข้าใจบทบาทของพระองค์ท่านบนแผ่นดินนี้ได้ลึกซึ้งและรอบด้านยิ่งขึ้นโดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และสถาบันพระมหากษัตริย์

พระราชดำรัส

การเติบโตมาบนผืนแผ่นดินขวานทองที่นับว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนี้ ทำให้เราคุ้นเคยกับการได้ยินพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในยุคที่สังคมออนไลน์เป็นสังคมที่เรามักแชร์อะไรที่เรารู้สึกซาบซึ้งมาไว้เตือนใจตัวเอง

แต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราได้อ่านพระราชดำรัสจากพ่อหลวงเป็นจำนวนเยอะ ๆ และทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน ‘พระราชดำรัส’จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านเพื่อน้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะนี่คือบทพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ท่านทรงแปลพระราชดำรัสจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากได้อ่านพระราชดำรัสแล้ว ยังได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวอีกด้วย

PSYCAT
WRITER: PSYCAT
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line