Business

เจรจาธุรกิจครั้งต่อไป “ใช้ 5 หมัดเด็ดทะลวงใจ” ทำให้คนชอบคุณได้ใน 5 นาทีแรกที่เจอกัน

By: PSYCAT August 11, 2017

การเจอใครสักคนเป็นครั้งแรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการเจรจาทางธุรกิจที่ไม่ว่าแมนแค่ไหนก็ต้องมีหวั่น ๆ กันบ้าง แค่จะคุยให้ราบรื่น ไม่มือไม้สั่นก็ยากแล้ว แต่จะคุยอย่างไรให้คนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกชอบคุณได้ใน 5 นาที? ไม่ต้องคิดเองให้สมองระเบิด UNLOCKMEN มี 5 ข้อง่าย ๆ ทำได้จริง ที่ไม่ว่าเจรจากับใคร คนที่คุยด้วยก็จะชอบคุณได้ใน 5 นาที

1.ถามคำถามปลายเปิด

คำถามปลายปิด หรือการเปิดโอกาสให้คู่สนทนาที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกตอบได้แค่ใช่หรือไม่ใช่นั้นทำให้บทสนทนาสั้นลงกว่าที่ควรเป็นหลายระดับ แต่การถามคำถามปลายเปิดให้คู่สนทนามีโอกาสคิดคำตอบกว้าง ๆ เป็นการทำให้เขารู้สึกว่าเราอยากรับฟังเขา เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ที่สำคัญยังทำให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นอีก ด้วยการถามคำถามเพิ่มเติมจากคำตอบที่เขาให้กลับมา

2.นิ่งฟังอย่างตั้งใจ

แม้ว่าเราจะอยากนำบทสนทนาไปสู่กาเจรจาอันสมบูรณ์แบบที่เราตั้งความหวังไว้ต้งแต่แรก แต่คุณควรนิ่ง ตั้งใจฟัง สบตาคู่สนทนา พยักหน้าแสดงความสนใจเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังตั้งใจฟังอยู่

เมื่อฟังไปสักพัก ค่อยตั้งคำถามกลับจากเรื่องที่คู่สนทนากำลังเล่า แต่ไปในทิศทางที่คุณต้องการ เพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้จงใจมาสื่อสารแค่เรื่องของคุณ แต่ตั้งใจฟังเรื่องของเขามากกว่า

3.หาอะไรที่คุณกับอีกฝ่ายมีเหมือนกัน

การมีความสนใจคล้าย ๆ กัน การมีะไรเหมือน ๆ กัน จะยิ่งทำให้คุณสองคนหาเรื่องคุยได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเสแสร้ง แต่ความสนใจที่เหมือนกันจะทำให้คุณหาเรื่องมาคุยได้ไม่รู้จบ

ยิ่งทำให้ทั้งคุณและคู่สนทนาไม่รู้สึกดดันกับการคุยกับคนคนนั้นเป็นครั้งแรก ดังนั้นพยายามชวนคุยด้วยคำถามปลายเปิดเยอะ ๆ เพื่อที่จะรู้ว่าคนคนนั้นชอบอะไรบ้าง และมีอะไรที่เราชอบเหมือนกัน ถ้าเจอแล้วคุยถูกคอ ใครจะไม่ชอบคุยกับคนที่พูดด้วยง่าย ๆ ล่ะ?

4.พูดชื่ออีกฝ่ายซ้ำ ๆ

การตอบรับ การขึ้นต้นคำถาม การชวนคุยด้วยการเรียกชื่อคู่สนทนาซ้ำ ๆ จะทำให้คุณดูสนใจในตัวเขา ดูตั้งใจฟัง ที่สำคัญช่วยให้คุณจำชื่อเขาได้ตลอดการสนทนาครั้งนี้และคร้งต่อไปที่พวกคุณเจอกัน เป็นการสร้างความประทับใจได้ดีกว่าเจอกันครั้งต่อไปแล้วคุณลืมชื่ออีกฝ่ายเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อน ทั้ง ๆ ที่ก็นั่งคุยกันอยู่ตั้งนาน

5.กล่าวคำชื่นชม

การชื่นชมเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากำลังใส่ใจอีกฝ่ายอย่างมาก แต่ถ้ากลัวจะรู้สึกว่าชมพร่ำเพรื่อจนดูเฟค ๆ ก็รอตั้งใจฟังที่เขาพูดกับเรามาก ๆ รอถึงจุดที่เรารู้สึจากใจจริง ๆ ว่าตรงนี้น่าชื่นชมเราค่อยกล่าวชื่นชมเขา หรือถ้าคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการพูดคุยครั้งนี้จริง ๆ ก็ขอบคุณเขา พร้อมบอกว่าเราได้อะไรจากการคุยครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชื่นชมเขามากจริง ๆ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้

การตั้งใจฟัง สบตา พยักหน้าตลอดเวลาการพบกันก็เป็นอะไรเล็ก ๆ น้อยที่แสดงถึงความใส่ใจได้ดี เพราะความใส่ใจเป็นสิ่งที่แสดงให้ใครเห็น คนคนนั้นก็ย่อมรู้สึกดีกับเราเป็นธรรมดา เจอใครครั้งหน้าก็อย่าลืมเอา 5 ข้อนี้และแสดงความใส่ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ทำให้คู่สนทนาชอบมากไปใช้ดู

SOURCE

PSYCAT
WRITER: PSYCAT
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line