Business

วิธีรับมือกับ Micromanagement พฤติกรรมที่ทำลายสังคมการทำงาน

By: BAO August 5, 2021

ชีวิตของคนทำงานหลายคน คงเคยเจอกับผู้จัดการหรือบอสที่มีนิสัยจุกจิกจู้จี้ ชอบติดตามและวิจารณ์เราในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเล็ก หรือ เรื่องใหญ่ อยู่ตลอดเวลา เราเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็น micromanager และนิสัยของพวกเขา (micromanangement) ทำร้ายเพื่อนร่วมงานได้อย่างร้ายแรง UNLOCKMEN จึงอยากมาแนะนำวิธีรับมือกับ micromanangement เพื่อให้คนที่เป็น micromanagers หรือ คนที่ถูก micromanangement สามารถรับมือกับพฤติกรรมนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น


วิธีการสังเกต micromanager

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า micromanager คือ กลุ่มคนที่ชอบให้ความสนใจและพยายามควบคุมรายละเอียดที่ไม่สำคัญของงาน และมักเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่งานของตัวเองจริง ๆ ลักษณะที่เห็นได้บ่อยในคนกลุ่มนี้ก็เช่น

 • ถ้าพนักงานของพวกเขาไม่ได้ทำงานด้วยวิธีที่สั่งไว้แบบ 100% พวกเขาจะไม่พอใจเลย แม้สุดท้ายงานจะออกมาดีก็ตาม,
 • พวกเขามักอยากรู้ว่าพนักงานทำอะไร หรือ อยู่ที่ไหนตลอดเวลา โดยอาจแสดงพฤติกรรม เช่น ถามสถานะของโปรเจ็กต์จากพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • พวกเขามักขอให้พนักงานส่งต่อสำเนาอีเมล์ทุกอย่าง แม้จะเป็นเมล์ที่ไม่สำคัญกับงานก็ตาม

และซ้ำร้ายพวกเขามักไม่รู้ตัวด้วยว่าพฤติกรรมของตัวเองทำลายความโปรดักทีฟในการทำงานของทีมมากแค่ไหน งานวิจัยพบว่า micromanagement เป็นหนึ่งในเหตุผล top 3 ที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออก และมันสามารถส่งผลเสียต่อพนักงานในระยะยาวได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทำให้ความโปรดักทีฟในการทำงานต่ำลง ทำให้พนักงานลาออกเยอะ สร้างความไม่พอใจ และทำลายขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานอีกด้วย


วิธีการรับมือกับ micromanager

หากคุณเป็นคนที่ทำงานร่วมกับ micromanager เราอยากแนะนำวิธีการรับมือกับพวกเขาให้อยู่หมัด ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

 • ป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่สนับสนุน micromanangement เช่น การเดาและเตรียมล่วงหน้าว่า micromanager จะให้งานอะไรเอาบ้าง หรือ การส่งรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนให้กับพวกเขา
 • รายงานให้ micromanager ทราบก่อนที่พวกเขาจะถาม เช่น การส่งอีเมล์แจ้งว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้าง และในวันนั้นเราจะทำอะไรบ้าง เป็นต้น เพื่อให้พวกเขารู้ว่าเรามีภาระงานอะไรอยู่ และไม่สั่งงานเพิ่ม หรือถามจุกจิกอะไรเราอีก
 • บอกตรง ๆ ว่าการตัดสินใจของพวกเขาส่งผลเสียต่อการทำงานมากแค่ไหน เช่น การขออนุญาตทำงานในแบบฉบับของตัวเอง แม้จะถูกปฏิเสธ แต่มันก็ทำให้ micromanager เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • เสนอแนวทางในการทำงานใหม่ เช่น ขอให้พวกเขาเป็นเพียงคนดูหรือตรวจทานงานเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ที่มาแทรกแซงการทำงานในทุกฝีก้าว

วิธีการหยุดนิสัย micromanagement

ถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือผู้นำที่ชอบ micromanagement ลูกน้อง เราขอแนะนำให้คุณรีบหยุดพฤติกรรมนี้โดยด่วน ซึ่งเรามีวิธีมาแนะนำดังนี้

 • รู้จักมอบหมายงานให้คนอื่น  เพียงบอกคนที่ทำงานแทนเราว่าต้องการผลลัพธ์แบบไหน และให้ทรัพยากรที่จะทำให้งานสำเร็จ เช่น การฝึกฝนทักษะ หรือ อุปกรณ์ที่จำเป็น
 • อธิบายสิ่งที่คาดหวังจากงานอย่างชัดเจน ทำให้คนที่ทำงานแทนเราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรจากงานอย่างชัดเจน เช่น การทำลิสต์เป้าหมายที่คาดหวังจากการทำงาน เป็นต้น
 • ทิ้งนิสัย perfectionist ไปซะ เปิดใจให้ความล้มเหลว โดยมองมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ไม่พยายามควบคุมทุกอย่าง และเปิดรับวิธีการทำงาน หรือ ไอเดียใหม่ ๆ จากลูกน้อง
 • จ้างคนให้เหมาะกับงาน  บางครั้ง micromanagement ก็เกิดจากการที่เราจ้างลูกน้องที่ไร้ทักษะมาร่วมทำงาน เราควรดูคุณสมบัติให้ดีก่อนที่จะจ้างงานใคร
 • ถามพนักงานตรง ๆ ว่าต้องการทำงานกันแบบไหน  ถ้าเราอยากสนิทกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้น เราควรถามความต้องการของเขาว่าอยากได้วิธีการทำงานแบบไหน บางคนอาจรู้สึกไม่มีปัญหากับ micromanagement บางคนอาจรู้สึกมีปัญหา การถามจะช่วยแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นด้วย

ทั้งหมดก็เป็นวิธีรับมือกับ micromanagement ที่เราอยากให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับการทำงานของตัวเองกัน แล้วจะเห็นว่าชีวิตการทำงานของแต่ละคนมีความสุขมากขึ้นแค่ไหน


Appendix: 1 / 2

BAO
WRITER: BAO
Share on Facebook Share on Twitter Share on Line